Vatikan

Kard. Parolin: Ova će godina za Papu biti u znaku mladih


U nedavnom razgovoru za „Vatikanski radio“, Papin državni tajnik, kard. Pietro Parolin govorio je o planovima Svete Stolice za aktualnu godinu.

Tako je istaknuo kako se Papina reforma Rimske kurije ne tiče toliko imenovanja, dekreta i strukturalne preraspodjele, nego radije cilja na to da Kurija pomoću novog stava postane pomoćno oruđe Svetoga Oca za naviještanje Radosne vijesti.

„Reforma koju je papa Franjo predvidio i koju provodi ostvarila je pak pažnje vrijedne korake prema naprijed. Već je prošle godine Sveti Otac u svom govoru Rimskoj kuriji ocrtao trenutno stanje reforme. Smatram da u svom govoru, i to je motiv koji se ponavlja u učiteljstvu pape Franje kad je riječ o Kuriji, ne inzistira toliko na strukturalnoj reformi, na usvajanju novih zakona i normi, na imenovanjima, i tako dalje; već se tu radi o dubokom duhu koji treba prožeti svaku reformu Kurije, a to je temeljna dimenzija kršćanskoga života, naime, obraćenje. Riječ je, dakle, o tomu da se osigura da Kurija postane sve više i sve bolja, pa i nadvladavanjem sjena koje bi mogle spriječiti to poslanje, pomoć Papi kako bi se naviještalo Evanđelje, da bi se evangeliziralo današnji svijet“, rekao je Papin državni tajnik, dodajući kako će i dalje biti konkretnih koraka reforme Kurije. Napomenuo je osim toga da je u tijeku dubinska analiza drugih tijela Svete Stolice koja nisu zahvaćena reformom, ne navodeći nikakve pojedinosti.

Kardinal Parolin se također očitovao i o unutarcrkvenoj kontroverzi oko postsinodalne pobudnice Amoris laetitiaRadost ljubavi, kazavši da je taj Papin dokument o braku i obitelji proizašao iz nove paradigme Crkve koju Sveti Otac promiče s mudrošću, oprezom i strpljenjem.

„U 2018. u središtu pažnje kako pape Franje tako i Crkve bit će mladi“, istaknuo je kard. Pietro s pogledom na biskupsku sinodu na temu Mladi, vjera i razlučivanje zvanja, koja će započeti u listopadu. „Biskupi će se tom prilikom usredotočiti na očekivanja, izazove i nadanja mladih, pa i na njihove slabosti i strahove. Smatram da ono što je inovativno u ovom pristupu jest potraga nove veze Crkve s mladim ljudima, koja je prožeta modelom odgovornosti, ali bez paternalizma. Crkva želi doista ući u dijalog sa stvarnošću mladih, želi ih razumjeti te im pomoći. No mladi su istodobno i sami pozvani pitati se što mogu ponuditi Crkvi“, napomenuo je državni tajnik Svete Stolice.

Na kraju se osvrnuo i na predstojeći Papin apostolski pohod Čileu i Peruu, napominjući da Sveti Otac ide kao pastir opće Crkve kako bi se susreo s mjesnim Crkvama. Kazao je da je riječ o živim Crkvama, ali koje imaju svoje izazove i probleme, ističući pritom naročito dva. Prvi je izazov autohtonog stanovništva, upućujući na Sinodu o Amazoniji koja bi se trebala održati 2019. „Tu se radi o njihovoj ulozi i prinosu pojedinim zemljama i društvima. Sljedeći izazov, o kojem Papa ima snažno mišljenje i na koji se uvijek iznova vraća, jest pitanje korupcije koja sprječava razvoj i nadvladavanje siromaštva i bijede. Mislim da to neće biti jednostavno, no zasigurno će to biti uzbudljivo putovanje“, zaključio je kard. Parolin na kraju razgovora.

KT