Libanon

Libanonski Caritas upozorava na društvenu i humanitarnu krizu


Nedavno je vatikanski dnevnik „L'Osservatore Romano“, prenio razgovor agencije Sir s maronitom, ocem Paulom Karamom, predsjednikom Libanonskoga Caritasa.

„Kako se može govoriti o miru kada se u regiji potiču ratovi? Koje su posljedice sukoba u Siriji, Iraku, Libiji i Jemenu? Samo mrtvi, mržnja i nasilje. Gdje je demokracija koju je netko želio donijeti? Samo katastrofe. Unatoč svemu mislim da se još uvijek možemo nadati i živjeti dostojanstveno i u poštovanju“, rekao je za agenciju Sir o. Karam te istaknuo kako Libanon ne može plaćati račune za tuđe ratove koji bjesne na njihovim granicama.

Jasno je kako se te riječi odnose na sukobe u Iraku i Siriji, iz kojih je u Libanon stiglo više od milijun Sirijaca, kojima treba dodati Iračane, te uzeti u obzir višedesetljetnu nazočnost Palestinaca. Procjenjuje se da trećinu libanonskoga stanovništva čine izbjeglice, što ostavlja ozbiljne društvene, političke i gospodarske posljedice u toj zemlji. A broj izbjeglica je u stalnom porastu.

„Nedavna istraživanja pokazala su kako oko 35% Libanonaca živi ispod praga siromaštva. Usporedno s time pogoršava se i stanje palestinskih izbjeglica... Libanonski Caritas, kako bi ostvario svoje programe, pokrenuo je i korizmenu kampanju koja se temelji na tri vrste djelovanja: na pomoći, darivanju i potpori. U tomu se materijalna pomoć povezuje s međusobnim dijeljenjem i duhovnom potporom“, objasnio je predsjednik Libanonskog Caritasa.

KT/rv