Čile

Crkva u kampanji za sveobuhvatnu zaštitu ljudskih prava u budućem ustavu


Predsjednik Čileanske BK-a kard. Celestino Aos Braco na skupu u sklopu priprave novog Ustava održanom u Santiagu de Chileu 1. prosinca istaknuo je ulogu pravne države i nepovredivost ljudskoga dostojanstva.

Na sastanku na kojemu su različite društvene snage iznosile svoje stavove, kardinal Aos Braco, nadbiskup glavnoga grada, istaknuo je ulogu pravne države koja mora jamčiti, promicati i štititi prava svih građana i pobrinuti se da svi s tim pravima budu upoznati, prenosi IKA. Naime, socijalni nauk Crkve ističe nepovredivost ljudskoga dostojanstva jer je život svakoga čovjeka kao slike Božje svet i nepovrediv. Temeljna jednakost svih pred Bogom znači da se diskriminacija ne može opravdati.

Izborom domorodačke političarke Elise Loncon za predsjednicu ustavne konvencije u srpnju započeo je rad toga tijela koje čine 155 izabranih predstavnika koji rade na izradi budućega ustava koji će zamijeniti postojeći, čiji dijelovi potječu iz doba vojne diktature (1973.-1990.). Sazivanje ustavne konvencije plod je prosvjednoga pokreta koji je započeo još 2019.

J.P., KT