Nova imenovanja u Vatikanu


Papa je imenovao mons. Josepha Murphyja dotajnikom u Odjelu za diplomatsko osoblje Svete Stolice i mons. Fernándeza Gonzáleza za šefa Protokola, dok je p. Antonio Spadaro novi dotajnik Dikasterija za kulturu i obrazovanje, a p. Marek Andrzej Inglot je na čelu Papinskog odbora za povijesne znanosti.

Papa Franjo obnovio je kadar u Državnom tajništvu imenovanjem dotajnikom Odjela za diplomatsko osoblje Svete Stolice mons. Josepha Murphyja, dosadašnjeg šefa Protokola Državnog tajništva, kojeg je na toj dužnosti naslijedio mons. Javier Domingo Fernández González, dosadašnji dužnosnik u Odjelu za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.

Isusovca p. Antonia Spadara, dosadašnjeg ravnatelja časopisa La Civiltà Cattolica Papa je imenovao dotajnikom u Dikasteriju za kulturu i obrazovanje. Na novu će dužnost stupiti 1. siječnja 2024. Nakon što je 1988. diplomirao filozofiju na Sveučilištu u Messini, p. Spadaro je 2007. položio svečane zavjete u Družbi Isusovoj. Godine 2000. stekao je doktorat iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. U Kolegij pisaca časopisa La Civiltà Cattolica uvršten je 1988., a 2011. postao njegov ravnatelj.

Profesor Vincenzo Buonomo bit će delegat Papinskog sveučilišta Urbaniana u Rimu. Papa Franjo ga je imenovao dodijelivši mu također – kako stoji u Dekretu – autoritet i ovlasti rektora, kako bi poduzeo sve potrebno da Sveučilište Urbaniana zajamči kvalificirani prinos teološkom istraživanju i drugim disciplinama, sve plodniju formaciju za nove naraštaje i autoritativno učenje sposobno dati odgovore Crkvi i suvremenom svijetu. Profesor Buonomo preuzet će novu dužnost 1. listopada.

Isusovac p. Marek Andrzej Inglot, novi je predsjednik Papinskog odbora za povijesne znanosti. P. Inglot do sada je bio redovni profesor na Fakultetu povijesti i kulturne baštine Crkve Papinskog sveučilišta Gregoriana u Rimu. Poljak, rođen 1961. za svećenika je zaređen 1988., a posljednje zavjete položio je 1997. Doktorat iz povijesti Crkve stekao je 1995. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Od 1993. predaje na Fakultetu za povijest i kulturnu baštinu Crkve spomenutoga sveučilišta, čiji je bio i dekan. Od 2020. član je Papinskog odbora za povijesne znanosti, prenosi Vatican News.

J.P., KT