Papa Franjo čini žene u Crkvi vidljivima


Poglavarica redovničke zajednice u Obali Bjelokosti s. Christiane Baka hvali Svetoga Oca za njegove napore da žene učini vidljivima u Crkvi.

Foto: s. Christiane Baka s papom Franjom

Foto: s. Christiane Baka s papom Franjom

„On vjeruje da žene mogu obogatiti Crkvu“, rekla je dekanica Filozofskog fakulteta na Sveučilištu u Abidjanu 16. ožujka za Vatican News.

„Papa Bergoglio je poduzeo značajne korake kako bi otvorio vrata koja su prije bila zatvorena za žene u Crkvi“, rekla je s. Christiane. Dodala je da su njegova nastojanja „hvale vrijedna i dobrodošla – čak i ako je pitanje službi kamen spoticanja na kojemu se ruše nade u revoluciju“.

Na primjer, ženama je otvoren pristup nekim crkvenim službama, nekoliko je žena sada na vodećim položajima u Svetoj Stolici, više je žena u Međunarodnoj teološkoj komisiji, a Papa je osnovao i povjerenstvo za primanje žena u stalni đakonat. Sve to govori da je pitanje žena u Crkvi još uvijek aktualno.

Prema istraživanju Sveta Stolica sada ukupno ima više zaposlenica te više žena na upravnim mjestima nego ikad ranije, javlja francuska sekcija vaticannews.va.

„Rimski biskup se zalaže za žene i na društvenoj razini“, istaknula je dekanica Christiane Baka i dodala da je u više je navrata pozivao da se priznaju prava žena, ali i njihova postignuća u društvenom i profesionalnom životu. Podcrtala je da on želi žene kao saveznice u „promjeni paradigme moći“, od dominacije do pružanja moći.

Sestra Christiane Baka je glavna poglavarica dijecezanske redovničke zajednice Congrégation des Soeurs Notre Dame de la Paix u biskupiji Abidjan u Obali Bjelokosti. Također je dio kontakt tima Sinode o sinodalnosti za Obalu Bjelokosti.

Podsjetimo, za Papu i Vatikan trenutno radi 1 165 žena, u odnosu na 846 kada je Franjo preuzeo službu 2013. Postotak žena u ukupnoj radnoj snazi ​​u Vatikanu porastao je u aktualnom pontifikatu s gotovo 19,2 na današnjih 23,4 %. Ove se brojke odnose na dvije administrativne jedinice Svetu Stolicu i Vatikan zajedno. Danas Sveta Stolica ima pet žena u rangu dotajnica i jednu u rangu tajnice. Tajnice i dotajnice su druga i treća razina upravljanja u većini kurijalnih dikasterija te pripadaju upravnom timu zajedno s prefektom, odnosno nadređenim, a sve tri te razine imenuje Papa. Godine 2021. papa Franjo imenovao je talijansku redovnicu Alessandru Smerilli za prvu ženu tajnicu jednog dikasterija, u Dikasterij za službu za integralni ljudski razvoj. To je najviša pozicija koju je ikada obnašala žena pri Svetoj Stolici.

Ž.I., KT