Papa Franjo i C9 o decentralizaciji Crkve i biskupskim konferencijama


Sveti Otac i kardinali koji mu pomažu u reformi rimske kurije, tzv. C9, razgovarali su na svome zasjedanju i o teološkom statusu biskupskih konferencija.

Misao vodilja sastanka bila je u svjetlu onoga što je sam Rimski biskup izrekao u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudiumda u kojoj se kaže da “pretjerana centralizacija, umjesto da pomogne, komplicira život Crkve i njezinu misijsku dinamiku”(32).

«Biskupske konferencije još uvijek nemaju jasan pravni status, iako je želja Drugoga vatikanskog sabora bila da one pridonesu “kolegijalnom duhu” (Lumen gentium 23)», istaknuto je na sastanku te naglašeno kako bi biskupske konferencije, slično kao drevne Patrijarhalne crkve, trebale biti nositelji “konretnih značajki, uključujući također određeni doktrinalni autoritet” (EG 32).

U tom kontekstu sudionici sastanka govorili su i o potrebi ponovnog studiranja motu proprija Apostolos suos (1998.) Sv. Ivana Pavla II.

Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Greg Burke potvrdio je da je na 23. sastanku Pape s kardinalskim vijećem bilo govora i o mogućnosti uspostavljanja specijaliziranih crkvenih sudova u različitim krajevima svijeta koji bi se bavili slučajevima zlostavljanja djece, ali uvijek pod okriljem Kongregacije za nauk vjere.

Osim toga, odgovarajući na novinarsko pitanje kako napreduje izrada nove apostolske pobudnice koja će zamijeniti dosadašnju tridesetogodišnju Pastor bonus (28. lipnja 1988.) o rimskoj kuriji, glasnogovornik Burke rekao da ona nije u završnoj fazi, da je na dobrom putu i da se ipak na nju neće čekati predugo.

U Vatikanu je 26. veljače započeo 23. sastanak pape Franje s kardinalima savjetnicima, članovima skupine C9, koji je završio 28. veljače.

KT