Vatikan

Papa Franjo: Nova pravila za redovnički život


Papa Franjo mijenja dio Kodeksa kanonskog prava kako bi omogućio otpuštanje „ipso facto“ redovnika/ica koji nelegitimno izbivaju cijelu godinu iz svoje redovničke kuće.

Papa Franjo s Bogu posvećenim osobama u sarajevskoj katedrali 6. lipnja 2015.

Papa Franjo s Bogu posvećenim osobama u sarajevskoj katedrali 6. lipnja 2015.

Sveti Otac je učinio nekoliko promjena u Crkvenom zakoniku koji se tiče otpuštanja Bogu posvećenih osoba iz njihove redovničke zajednice kojoj pripadaju.

Prema revidiranim kanonima, redovnici/ice koji „nelegitimno izbivaju“ iz svoje redovničke kuće punih 12 mjeseci otpušteni su „ipso facto“ (samim tim činom) iz svoga Reda.

Novi kanoni također utvrđuju da poglavar Reda mora prikupiti činjenične dokaze i objelodaniti odluku, koja mora biti potvrđena, za otpuštanje kako bi bila pravno valjana.

U svome pismu naslovljenom Communis vita, papa Franjo podcrtava da „zajednički život je esencijalni element religijskoga života“ te da redovnici/ice ne mogu napustiti zajednički život bez dozvole svojih poglavara.

Međutim, u proteklim godinama Papa govori da je postojalo slučajeva gdje su redovnici/ice napuštali svoje zajednice bez odobrenja te ih se katkada nije moglo pratiti.

Premda je crkveni zakon predviđao takve slučajeve, Sveti Otac je rekao da je ponekada bilo teško osigurati pravni lijek, poglavito kada je boravište redovnika/ice bilo nepoznato.

To je razlog, naveo je papa Franjo, zašto je odlučio napraviti promjene u kanonskom pravu čineći odsutnost iz redovničke kuće jednim od razloga za otpuštanje „ipso facto“ iz redovničke zajednice.

Da bi ovo otpuštanje imalo pravni učinak, proglašenje činjenice mora potvrditi Papa, za redovničke zajednice papinskoga prava; ili mjesni biskup za zajednice dijecezanskoga prava.

Nove su odredbe proglašene objavljivanje u L’Osservatore Romano, i stupit će na snagu 10. travnja 2019. Potom će biti objavljeni u Acta Apostolicae Sedis.

U nastavku je cjeloviti tekst na hrvatskom jeziku apostolskog pisma Communis vita, objavljenoga u obliku motu propria, s nadnevkom 19. ožujka 2019.

 

Apostolsko pismo u obliku Motu proprija

Vrhovnog svećenika Franje

ŽIVOT U ZAJEDNICI

s kojim se mijenjaju određene norme Zakonika kanonskog prava

Život u zajednici je temeljni element redovničkog života i „neka redovnici stanuju u svojoj redovničkoj kući obdržavajući zajednički život i neka iz nje izlaze samo s dopuštenjem svojeg poglavara (kan. 665, §1 ZKP).

Međutim, iskustvo posljednjih godina je pokazalo da se događaju situacije povezane s nezakonitim odsutnostima iz redovničke kuće, za vrijeme kojih se redovnici otimaju vlasti zakonitih poglavara i pokatkad se ne mogu pronaći.

Zakonik kanonskog prava nalaže poglavaru da nanovo potraži redovnika koji je nezakonito odsutan kako bi mu pomogao vratiti se i ustrajati u vlastitom zvanju (usp. kan. 665, §2 ZKP). Često se, međutim, događa da poglavar nije u stanju pronaći odsutnog redovnika. Prema odredbi Zakonika kanonskog prava (usp. kan. 696), nakon što prođe najmanje šest mjeseci od nezakonite odsutnosti, moguće je započeti postupak otpuštanja redovnika iz ustanove, obdržavajući propisani postupak (usp. kan. 697 ZKP). Ipak, teško je odrediti s pravnom sigurnošću pravo stanje stvari kada se ne poznaje mjesto u kojem se redovnik nalazi.

Prema tome, obdržavajući ono što je pravom određeno o otpuštanju redovnika nakon šest mjeseci nezakonite odsutnosti, nastojeći pomoći redovničkim ustanovama pridržavati se neophodne discipline i kako bi mogli nastaviti s postupkom otpuštanja nezakonito odsutnog redovnika, prije svega u slučajevima nepopravljivosti, odlučio sam dodati među motive za otpuštanje iz ustanove samim činom (ipso facto) u kan. 694, §1 također i produženu nezakonitu odsutnost iz redovničke kuće, koja se protegnula za najmanje dvanaest neprekidnih mjeseci, s istim postupkom opisanim u kan. 694, §2 ZKP-a. Izjava o činjeničnom stanju od strane višeg poglavara, kako bi imala pravne učinke, mora biti potvrđena od Svete Stolice; za ustanove biskupijskog prava zadaća je biskupa glavnog sjedišta dati tu potvrdu.

Uvođenje ovog novog broja u  kan. 694, §1 zahtijeva uz to promjenu kan. 729 koji se odnosi na svjetovne ustanove, za koje se ne predviđa primjena neobveznog otpuštanja zbog nezakonite odsutnosti.

Uzimajući sve ovo u obzir, određujem kako slijedi:

Čl. 1. Kan. 694 ZKP-a je potpuno zamijenjen sljedećim tekstom:

§1. Ima se smatrati otpuštenim iz ustanove, samim činom (ipso facto), redovnik koji bi:

1° očigledno otpao od katoličke vjere;

2° sklopio ženidbu ili to pokušao, također samo građanski;

3° se nezakonito udaljio iz redovničke kuće, u smislu kan. 665, §2, kroz dvanaest neprekinutim mjeseci, imajući u vidu nepopravljivost samog redovnika.

§2. U tim slučajevima viši poglavar sa svojim vijećem, nakon što prikupi dokaze, neka bez odgađanja sastavi izjavu o činjeničnom stanju kako bi otpuštanje bilo pravno potvrđeno.

§3. U slučaju o kojem govori §1, 3°, ta izjava kako bi imala pravni učinak mora biti potvrđena od strane Svete Stolice; za ustanove biskupijskog prava zadaća je biskupa glavnog sjedišta dati tu potvrdu.

Čl. 2. Kan. 729 ZKP-a je potpuno zamijenjen sljedećim tekstom:

Otpuštanje člana iz ustanove odvija se prema odredbi kann. 694, §1, 1-2° i  695. Neka konstitucije odrede također i druge razloge otpuštanja, samo ako su razmjerno važni, izvanjski, ubrojivi i pravno dokazani, i neka se pritom obdržava postupak određen u kann. 697-700. Na otpuštenog člana se primjenjuje propis kan. 701.

Propisujem da, ono što je određeno ovim apostolskim pismom u obliku Motu proprija, ima čvrstu zakonsku snagu, unatoč bilo kojoj suprotnoj stvari koja bi bila dostojna posebnog spominjanja, i neka se proglasi objavljivanjem u L'Osservatore Romano, stupajući na snagu 10. travnja 2019., a potom neka se objavi u službenom glasilu Acta Apostolicae Sedis.

Dano u Rimu, pri sv. Petru, 19. ožujka 2019. godine, na svetkovinu sv. Josipa, sedmu godinu pontifikata.

FRANJO

Prijevod: dr.iur.can. Ilija Marković