Svjetski dan hrane

Papa poziva na logiku solidarnosti u borbi protiv gladi


U povodu obilježavanje Svjetskog dana hrane, papa Franjo uputio je poruku generalnom direktoru Organizacije za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), Qu Dongyuu.

Sveti Otac ističe kako za okončanje gladi u svijetu treba nadići hladnu logiku tržišta i okrenuti se prema logici solidarnosti. „Obilježavanje Svjetskog dana hrane suočava nas s jednim od najvećih izazova čovječanstva: okončati glad jednom i zauvijek. Ambiciozan je to cilj“, piše papa Franjo u poruci upućenoj glavnom direktoru FAO-a Qu Dongyuu.

Prisjećajući se summita UN-a o prehrambenim sustavima u rujnu, Papa je podsjetio kako se tada naglasila hitnost usvajanja inovativnih rješenja koja mogu promijeniti način na koji se proizvodi i konzumira hrana za dobrobit ljudi i planeta. „To se ne može odgađati“, upozorio je Sveti Otac, „želi li se ubrzati oporavak nakon pandemije, suzbiti prehrambenu nesigurnost i krenuti postizati ciljeve zacrtane u Agendi 2030.“

Papa je, osvrnuvši se na temu ovogodišnjeg Svjetskog dana hrane, Naša djela su naša budućnost. Bolja proizvodnja, bolja prehrana, bolji okoliš i bolji život, naglasio kako ono ističe potrebu za zajedničkim djelovanjem kako bi svi imali pristup prehrani koja jamči maksimalnu ekološku održivost, a koja je ujedno primjerena i pristupačne cijene.

„Kada je riječ o dostupnosti hrane, svjedočimo pravom paradoksu. S jedne strane, više od 3 000 milijuna ljudi nema pristup nutritivnoj prehrani, dok s druge strane gotovo 2 000 milijuna ljudi je prekomjerne težine ili pretilo zbog loše prehrane i sjedilačkog načina života. Ako ne želimo ugroziti zdravlje planeta i čitavog stanovništva, moramo poticati aktivno sudjelovanje u promjeni na svim razinama i ponovno organizirati prehrambene sustave u cjelini“, rekao je Sveti Otac.

„Naši životni stilovi i prakse svakodnevne potrošnje utječu na globalnu i okolišnu dinamiku. Težimo li stvarnim promjenama, moramo potaknuti proizvođače i potrošače na donošenje etičkih i održivih odluka i obrazovati mlade generacije o važnoj ulozi koju imaju u stvaranju svijeta bez gladi. Svatko od nas može pridonijeti ovom plemenitom cilju“, pozvao je papa Franjo, i to počevši od svakodnevnog života i najmanjih gesti.

„Poznavanje našeg zajedničkog doma, štititi ju i biti svjesni njene važnosti prvi su koraci kako biste bili čuvari i promicatelji okoliša.

Pandemija je prilika za promjenu smjera“, tvrdi Papa te je pozvao na ulaganje u svjetski prehrambeni sustav koji će se moći razumno i odgovorno nositi s budućim krizama.

„U tom je smislu ključan vrijedan doprinos malih proizvođača, ističe. Olakšavajući im pristup inovacijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, može se pojačati otpor prema klimatskim promjenama, povećati proizvodnja hrane i podržati one koji rade u vrijednosnom lancu hrane.

Borba protiv gladi zahtijeva nadilaženje hladne logike tržišta, koja je usredotočena na puku ekonomsku korist i svodi hranu samo na robu, i jačanje logike solidarnosti“, zaključio je Papa, kako prenosi Vatican News.

J.Vr.,KT