Vatikan

Papa proglasio Svetog Ireneja crkvenim naučiteljem


Papa Franjo objavio je 21. siječnja dekret kojim dodjeljuje Svetom Ireneju Lionskom - apostolu keltskih i germanskih naroda, branitelju nauka - titulu crkvenog naučitelja, s naslovom "Doctor unitatis“.

U dekretu Sveti Otac ističe dva aspekta života i djela sveca koji je "došao s Istoka“, a "na Zapadu obavljao svoju biskupsku službu“.

“Bio je duhovni i teološki most između istočnih i zapadnih kršćana. Njegovo ime Irenej izražava onaj mir koji dolazi od Gospodina i koji pomiruje, ponizno ponovno integrirajući u jedinstvo”, piše papa Franjo, prenosi Vatican News.

Podsjećamo, upravo je dan prije, 20. siječnja, prefekt Kongregacije za kauze svetih kardinal Marcello Semeraro papi Franji na audijenciji iznio potvrdno mišljenje plenarne skupštine Kongregacije o tom pitanju.

J.Vr.,KT