Papa: „San Martina Luthera Kinga uvijek je relevantan“


U poruci koju je na Dan Martina Luthera Kinga, papa Franjo napisao stoji kako je san toga borca za prava Afroamerikanaca još uvijek relevantan u svijetu „koji se sve češće suočava s izazovima društvene nepravde, podjela i sukoba koji koče ostvarenje općeg dobra“.

San o sladu i jednakosti Martina Luthera Kinga uvijek je relevantan, napisao je papa Franjo 18. siječnja kada se u Sjedinjenim Državama obilježava Dan ovoga borca za prava Afroamerikanaca.

U poruci odaslanoj njegovoj kćerci Bernice Albertine King, predsjednici Kingova centra u Atlanti, Sveti Otac je naveo:

„U današnjem svijetu koji se sve češće susreće s izazovima društvene nepravde, podijeljenosti i sukoba, koji koči ostvarenje općeg dobra, san dr. Kinga o skladu i jednakosti za sve ljude, postignut nenasilnim i miroljubivim sredstvima, i dalje je aktualan.“

Citirajući svoju encikliku Fratelli Tutti, papa Franjo je istaknuo kako je „svatko od nas pozvan biti graditelj mira, tako što će ujedinjavati a ne dijeliti, gasiti mržnju a ne ustrajavati na njoj, i otvarajući putove dijaloga“.

Tako ćemo se moći vidjeti ne kao „stranci“, nego kao susjedi, u istini o našem zajedničkom dostojanstvu kao djeca Svemogućega.

Poruku je Papa završio napominjući kako „samo svakodnevnim nastojanjem da njegovu viziju primijenimo u praksi možemo zajedno raditi na stvaranju zajednice utemeljene na pravdi i bratskoj ljubavi“.

KT