9. listopada

Sv. Abraham i Sara


Crkva 9. listopada obilježava spomendan Svetog Abrahama i Svete Sare.

Prema drevnom shvaćanju, ime ne samo da označuje neko biće, već i određuje njegovu narav. Stoga promjena imena znači i promjenu sudbine. Prvotno ime Sv. Abrahama Starog zavjeta bilo je Abram, što u pučkoj etimologiji znači „moj je otac uzvišen“, a kasnije on dobiva ime Abraham, što bi značilo „otac mnoštva (naroda)“.

Abrahamov otac bio je Terah, a potjecao je iz Ura. Braća su mu bili Nahor i Haran. Terah je sa svojom obitelji iselio iz Ura i zaustavio se u Haranu (grad). Ur je na jugu Mezopotamije, dok je Haran na sjeveroistoku. To je prvo seljenje prema Obećanoj zemlji. Drugo je poduzeo Abraham sa svojom ženom Sarom, nećakom Lotom i skupinom ljudi. Oni kreću iz Harana prema Kanaanu, a postaje su im: Šekem, Betel, pustinja Negev, zbog gladi Egipat, ponovno Negev, Betel i, po Božjem nalogu, Hebron.

Bog Abrahamu daje obećanja koja se svode na troje: brojno potomstvo, zemlja i mesijansko obećanje. On umire sa 175 godina i biva pokopan u istoj grobnici kao i žena mu Sara.

Poznat je po Savezu koji je sklopio s Bogom što opisuje Knjiga Postanka. Drevni oblik sklapanja saveza sastojao se u tome da bi ugovaratelji prolazili između okrvavljenih dijelova rasječenih životinja i na sebe prizivali njihovu sudbinu u slučaju kršenja prihvaćene obveze. Ovdje Bog prolazi u liku ognja. Takav oblik teofanije prisutan je na više mjesta u Starom zavjetu (gorući grm, stup od ognja). To prolaženje između rasječenih polovica je, uz promjenu imena i obrezanje, simbol saveza.

Abrahamova prva žena bila je Saraja, kasnije prozvana Sara. Etimološki to znači kneginja, pramajka kraljeva.

Izak je sin obećanja, sin kojeg su Abraham i Sara dobili kao ispunjenje Božjeg obećanja potomstva, iako su oboje bili u poodmakloj dobi.

J.P., KT