2. travnja

Sveti Franjo Paolski, pustinjak


Sveti Franjo Paolski rođen je 1416. u Italiji, a umro 2. travnja 1507. u Francuskoj.

Foto: bitno.net

Foto: bitno.net

Rodio se 27. ožujka 1416. u Kalabriji u Italiji. U djetinjstvu se školovao kod franjevaca u Paoli. Nakon hodočašća u Rim i Assisi počeo je živjeti kao pustinjak u jednoj spilji kraj Paole. Već prije 20-e godine počeo je okupljati sljedbenike, koji su uskoro postali sve brojniji. Isprva se njegova zajednica nazivala Pustinjaci Svetoga Franje Asiškog, a kasnije su preimenovani u Red najmanjih (lat. Ordo Minimorum). Danas članove tog reda nazivaju i minimima (lat. najmanji). Iz samog je naziva razlučiva izuzetna sklonost tog reda prema poniznosti i skromnosti.

Poruka Sv. Franje Paulskog sastojala bi se u onome što je zapisano na jednom njegovu vrlo starom portretu, a to je Caritas et Humilitas – ljubav i poniznost, a to su baš evanđeoske kreposti koje Krist uči riječju i primjerom.

Smatrao je da će ljubav najbolje ostvarivati potpunim odricanjem i neprestanom žrtvom. Zato je svojoj redovničkoj zajednici propisao vrlo strog život s neprestanim postom, odricanjem uživanja mesa i vina. Njegov pak osobni život bio je sav ispunjen radom, šutnjom, postom i noćnim bdjenjem.

Kako javlja Bitno.net, unatoč strogom i isposničkom životu Sv. Franjo je doživio lijepu starost. Kako piše bitno.net umro je u 92. godini na današnji dan 1507. I suvremena medicina kaže da umjeren i trijezan život čovjekov vijek prije produljuje nego skraćuje. I stari egipatski pustinjaci Pavao, Antun i drugi umirali su kao stogodišnjaci.

J.P., KT