Misijski kalendari odgajaju u vjeri


Uz programe i projekte koji su okrenuti izravno prema Kongregaciji za evangelizaciju naroda (kolekta na Misijsku nedjelju, Bogojavljenje i prilozi za Djelo Sv. Petra apostola), Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela ima svoje misijske akcije kojima pomaže djelovanje naših misionara. Jedna od tih akcija je i izdavanje misijskih kalendara…

Priloge prikupljene od Misijske nedjelje, Bogojavljenja i Djela Sv. Petra apostola mora se u cijelosti predati rečenoj kongregaciji, dok prilozima od misijskih akcija potpomažemo naše misionare.

Jedna od tih misijskih akcija je izdavanje misijskih kalendara. Nudimo jednolisne, dvanaestlisne, džepne i stolne kalendare te naljepnice za blagoslov obitelji. Lijep je običaj u Bosni i Hercegovini da svaka vjernička obitelj ima barem jednolisni kalendar, a već je dugogodišnja praksa da ih župnici dijele tijekom blagoslova obitelji.

Često naši vjernici pogledaju u kalendar da se podsjete koji je blagdan označen crvenim i većim slovima kako bi prema tome prilagodili svoje obveze za taj dan. Tako kalendari podsjećaju vjernike na obvezu odlaska na svetu misu, da taj dan ne trebaju raditi teške poslove, da trebaju postiti ili ne mrsiti, da doznaju kad su kvatre, a kad Mlada nedjelja, kada tko slavi imendan, a mnogima pomažu i kod odabira imena svome djetetu. Tako i misijski kalendari odgajaju u vjeri, usmjeravaju naše vjernike prema Bogu i Crkvi.

Kalendari s misijskim sadržajem
Dakle,  i ove godine osim jednolisnih, koji se najviše traže, tu su i dvanaestolisni kalendari. Oni su malo bogatije uređeni, s religioznim motivima i slikama Isusa, Marije, naših hrvatskih svetaca i blaženika... Motivi i likovi su realistični te vezani uz određeni mjesec.

Džepni kalendari posebno su sadržajni jer sadrže osnovne podatke o Papinskim misijskim djelima, Nacionalnoj upravi PMD-a, dijecezanskim uredima, Svjetskom danu misija, Djelu Sv. Djetinjstva, misijskom listu Radosna vijest i akciji MIVA.

U njemu su i nakane apostolata molitve za tu godinu po mjesecima, molitve za misije i misionare te važniji termini i blagdani u pravoslavnom, židovskom i muslimanskom kalendaru. Čvršće je ukoričen od drugih džepnih kalendara i malo većeg formata kako bi mogao poslužiti i kao radni dnevnik.

Stolni kalendar je urađen tako da ne zauzima puno prostora na stolu, a ima motive slika po mjesecima kao i dvanaestolisni kalendar. S jedne strane je mjesečni kalendar po nadnevcima u brojkama, a s druge strane slovima sa svetcima i blaženicima za svaki dan. Ovaj kalendar je tako urađen da bi trebao naći svoje mjesto u svakom uredu i na svakom radnom stolu u obitelji.

Samo jedan cilj: pomoći evangelizaciji
Uz kalendare i naljepnice za blagoslov obitelji, na promidžbenom letku s jedne strane je sve u slici što nudi Misijska središnjica (kalendari, krunice, privjesci, narukvice, RV, božićne čestitke i naljepnice), a s druge strane na poleđini su druge tiskovine, knjige i filmovi na CD-u o životu i djelovanju naših misionara, te narudžbenica i cjenik.

Svjedoci smo kako se tiskanje kalendara, knjiga, filmova i drugog promidžbenog materijala kod mnogih pretvorilo u zaradu i biznis. Naš cilj izdavanja kalendara i svega drugoga jest samo jedan: pomoći preko naših misionara evangelizaciju naroda i širenje kraljevstva nebeskoga. To uključuje: navještaj Radosne vijesti, gradnju crkava i kapelica, škola, bolnica, sirotišta, bunara za vodu, mostova, cesta, nabavku vozila, hrane, lijekova… jednom riječju sve što obuhvaća širenje vjere i pomoć siromašnima.

Nadamo se kako će Izvanredni misijski mjesec listopad i Misijska godina, te sve ove potrebe biti dovoljan razlog da se naši župnici i vjernici opredijele za kalendare i sve što im je potrebno iz Misijske središnjice.

Koristim prigodu zahvaliti svim prijateljima misija za pomoć i suradnju.

Mons. Luka Tunjić
Nacionalni ravnatelj PMD-a BiH