Održana Godišnja skupština Papinskih misijskih djela za 2021.


Zbog pandemije koronavirusa ovogodišnja skupština Papinskih misijskih djela održana je u digitalnoj formi putem platforme KUDO. Započela je 1. lipnja, a završila 3. lipnja.

Na ovoj godišnjoj skupštini sudjelovali su: prefekt Kongregacije za evangelizaciju naroda kard. Luis Antonio G. Tagle, pridodani tajnik Kongregacije za evangelizaciju naroda i predsjednik PMD-a nadbiskup mons. Giampietro Dal Toso, sva četiri internacionalna generalna tajnika Papinskih misijskih djela, pročelnik za financije i administraciju PMD-a i nacionalni ravnatelji PMD-a iz cijelog svijeta, među kojima je bio i nacionalni ravnatelj iz BiH mons. Luka Tunjić.

Važnost komunikacije
Skupština je započela molitvom sl. Božjoj Paulini Mariji Jaricot, utemeljiteljici Papinskog misijskog djela za širenje vjere. Zatim je mons. Dal Toso pozdravio sudionike izrazivši žaljenje što se zbog pandemije koronavirusa ova važna skupština mora održavati online.

Najavio je zatim novog prefekta Kongregacije za evangelizaciju naroda kard. Tagla, koji je uz pozdrav rekao kako se u ovom trenutku pandemije moraju iskoristiti sva sredstva komunikacije koja stoje na raspolaganju. „Moramo tražiti najbolji način kako buditi misijski duh jer nije dovoljno ostati samo na prikupljanju sredstava. Jednostavno moramo biti prisutni u obiteljima, školama, odgojnim i svim važnim ustanovama kako bismo sve educirali i oplemenili duhom Svetog pisma. Svoje iskustvo smo dužni prenijeti drugima posebno mladima i onima koji trpe. Trebamo uvećati gorljivost kako bi naša poruka bila autentična“, kazao je kard. Tagle.

Nadalje je podcrtao važnost komunikacije u najdubljem smislu riječi i važnost tehničke komunikacije preko koje je potrebno biti blizu svakom čovjeku: obespravljenima, trpećima i bolesnima. Posebno je ta komunikacija važna prema mladima i kako svoje iskustvo podijeliti putem sredstava komunikacije, kako im priopćiti radosno iskustvo Evanđelja, da to bude prožeto radosnom vjerom.

Izrazio je poteškoću i upitao kako danas govoriti o Bogu, Evanđelju, Crkvi... Kako svoju vjeru i iskustvo prenijeti drugima. „Komunikacija se ne smije svesti samo na svakodnevnu i običnu razinu. Ona uvijek mora imati jasan cilj, a to je navještaj Radosne vijesti i spasenje duša“, naglasio je prefekt kongregacije.

Govoreći o komunikaciji kao strategiji, rekao je da je ona ljubav koja se komunicira, Riječ utjelovljena koja govori našim jezikom, koja komunicira vječnu ljubav. „Način na koji nam se Isus priopćio je temelj za nas. Vječna ljubav koja se priopćava i daje naš je put prihvaćanja te ljubavi i priopćavanja drugima“, posvijestio je kardinal.

Na kraju je naglasio stalnu važnost pročišćavanja Božjom riječju koja bi trebala upravljati životima ljudi.

Današnje vrijeme je izazov ljudima
U svom obraćanju predsjednik PMD-a mons. Dal Toso izrazio je nadu da će se sljedeća godišnja skupština održati u normalnim uvjetima te pozdravio sve članove skupštine na čelu s prefektom kardinalom Taglom. Posebno je pozdravio novoimenovane nacionalne ravnatelje te kazao kako su, od prošle skupštine, nacionalni ravnatelji iz Zambije i Grčke imenovani biskupima, a da su nažalost nacionalni ravnatelji iz Salvadora, Kameruna i Madagaskara preminuli od posljedica pandemije koronavirusa.

Napomenuo je kako je imenovan i novi generalni tajnik Papinske misijske unije fra Dinh Anh Nhue Nguyen umjesto p. Fabrizia Meronia.

Osvrnuo se zatim na proteklu godinu i napomenuo kako su nedostajali posjeti biskupa ad limina iz pojedinih država, koji su bili prigoda razgovarati s njima o misijskoj svijesti u njihovim biskupijama i zemljama iz koje dolaze.

Također, napomenuo je kako se sva komunikacija i korespondencija odvijala se digitalnim putem, te da je i sam sudjelovao na sastancima putem različitih platformi s pojedinim kontinentalnim nacionalnim ravnateljima PMD-a, kao i s misijskim ravnateljima određenih biskupskih konferencija i država.

U nastavku je postavio nekoliko upita i teza: 1) što znači danas biti misija ad gentes?!; 2) pozvao je na zdravu teologiju utemeljenu na svetom pismu; 3) pozvao je na nutarnju obnovu PMD-a spram vremenu i okolnostima u kojima živimo; 4) otkriti karizme unutra novog kulturnog ambijenta; 5) ukazao na potrebu veće prisutnosti laika u misijama po krštenju; 6) naznačio nekoliko karakteristika misija: vjera u Isusa Krista, misija kao dijeljenje, univerzalnost misija na temelju Petra, molitva, ljubav te informacija i formacija.

Naznačio je kako današnje moderno vrijeme je izazov ljudima kako se razumjeti još bolje, kako služiti Crkvi i društvu.

Jubileji…
Glede budućnosti govorio je o nekoliko važnih obljetnica naredne 2022. Naime, slavi se 400 godina postojanja Kongregacije za evangelizaciju naroda, 200 godina postojanja Djela za širenje vjere, 100 godina od uzdignuća Djela za širenje vjere, Djela svetog Djetinjstva i Djela Svetog Petra apostola na papinsku razinu te 150 godina od rođenja Bl. Paola Manne, utemeljitelja Papinske misijske zajednice. Sve ove obljetnice bi trebale pomoći da se ponovno otkrije vrijednost misija i uloga PMD-a.

Nagovijestio je i vjerojatnost da naredne godine bude proglašena blaženom utemeljiteljica Djela za širenje vjere sl. Božja Paoline Marie Jaricot. U tom duhu je spomenuo kako Pauline ima srce Evanđelja te je zato s tolikom ljubavlju evangelizirala, pa je stoga primjer i poziv svima na evangelizaciju, posebno laicima. Pozvao je na molitvu za njezinu beatifikaciju i širenje pobožnosti prema ovoj velikoj misijskoj djelatnici i svetoj ženi.

„Nije dovoljno samo materijalno pomagati nekoliko puta tijekom godine nego paziti i nalaziti nadnaravnu dimenziju misija“, posvijestio je Dal Toso, te uputio i nekoliko praktičnih informacija poput one da će se sljedeća godišnja skupština održati u rodnom gradu buduće blaženice – Lionu, te pozvao nacionalne ravnatelje, a bit će pozvani i biskupi cijeloga svijeta, da naredne godine organiziraju hodočašća u Lion.

Na kraju je ravnatelje potaknuo na izmjenu iskustava u svom radu pogotovo onih iz istog govornog područja. Zahvalio je svima na snalažljivosti i idejama koje su dale dušu i nastavak rada Papinskim misijskim djelima tijekom pandemije.

Razmjena iskustava
Nakon izlaganja prefekta kard. Taglea i predsjednika mons. Dal Tosa razvila se plodna rasprave, poslije koje se pristupilo biranju članova u financijski savjet PMD-a.

Zatim su predstavnici PMD-a Australije pobliže predstavili molitvenu inicijativu Belog koja je prihvaćena u većini zemalja.

Prvi dan završio je molitvom koju predvodio mons. Dal Toso. Drugi i treći dan rada također su počeli molitvom nakon koje su internacionalni generalni tajnici Djela za širenje vjere, Djela svetog Djetinjstva, Djela Svetog Petra apostola i Papinske misijske zajednice predstavili izviješća i prijedlog raspodjele sredstava zemljama koje su pod skrbi Kongregacije za evangelizaciju naroda.

Riječ je o redovitoj pomoći koju pojedina biskupija dobiva i izvanrednoj pomoći spram potreba i projekata koje su priložili. Svaki generalni tajnik iznio je najzanimljivije detalje, poteškoće, zahvale i pozvao na suradnju u ovom neobičnom i izazovnom vremenu. Uz određene sugestije sva izviješća su prihvaćena.

Nakon predstavljanja pojedinog izviješća slijedili su primjeri dobre prakse iz pojedinih zemalja, a riječ je zapravo o njihovim misijskim akcijama i projektima. Ove godine su se tako predstavile: Austrija, Urugvaj, Kanada i Malawi.

Nacionalnom ravnatelju iz Indije dana je mogućnost da kaže nekoliko riječi o stanju u Indiji za vrijeme pandemije koronavirusa. Uz zabrinjavajuće brojke zaraženih, onih koji su na liječenju i umrlih, bilo je lijepo čuti kako je katolička Crkva u Indiji sve svoje resurse i potencijale dala da ublaži posljedice pandemije.

Zadnji dan, u drugom dijelu zasjedanja, govorili su članovi financijskog savjeta i mons. Carlo Soldateski pročelnik financijskog i administrativnog ureda PMD-a. Uz nekoliko opaski i sugestija prihvaćeno je izviješće mons. Soldateskog. Također, prihvaćena su predviđena financijska izviješća sva četiri Papinska misijska djela za 2021., kao i izvješće uže Skupštine PMD-a koja je održana u studenom 2020.

Rečeno je kako će biti otvorena posebna mrežna stranica za značajne obljetnice u 2022. gdje će biti objavljivani poticajni materijali koji će se moći preuzeti.

Na kraju zasjedanja završnu riječ uputio je nadbiskup Dal Toso. Naglasio je kao PMD djeluje i živi u okviru mjesnih Crkava te da nije ni izvan ni iznad tih partikularnih Crkava. „Naredna godina je zlatna prilika za misije. Potrebno je uspostaviti što bolje odnose s biskupima i biskupskim konferencijama“, naglasio je, te preporučio aktivno uključivanje u svijet medija. Posvijestio je još jednom kako su svi uključeni u karizmu PMD, te ponovno zahvalio svima.

L.T./ J.P., KT