Biskupski ordinarijat i mostarska katedrala na poštanskim markama


Hrvatska pošta (HP) Mostar tiskala je dvije prigodne poštanske marke "Arhitektura 2021." s motivima zgrade Biskupskog ordinarijata i katedrale Marije Majke Crkve u Mostaru, zdanja koje daju poseban pečat gradu na Neretvi.

Autorica likovnih rješenja je Ivana Vučić, a marke se u poštanskom prometu koriste od 1. srpnja.

Zgrada Biskupskog ordinarijata je neorenesansna palača koju je 1902. projektirao Maximilian David, a dovršena je 1906. Jednokatna rezidencija smještena na brežuljku, ističe se pročelnim trijemom koji nose toskanski stupovi te nizom dekorativnih fasadnih elemenata.

Preko puta nje nalazi se katedrala, biskupska crkva i majka svih crkava u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji koja je nakon dugog niza godina izgrađena na toj lokaciji 1980. Izgrađena je u postmodernom stilu u obliku šatora Božjega, a prema nacrtu arhitekata Hildegrade Auf-Franić, Ivana Franića i Teodora Kupčevskog.

Obje građevine stradale su u posljednjem ratu, zgrada Biskupskog ordinarijata u potpunosti je rekonstruirana, a katedrala je temeljito obnovljena. Godine 2005. uz katedralu sagrađen je i zvonik, kojega do tada nije bilo. Zvonik je spoj moderne arhitekture i tradicije, a dar je kanonika Milana Balenovića.

Ž.I., KT