Mostar

Marka za fra Bazilijev 100. rođendan!


Hrvatska pošta Mostar čestita 100. rođendan fra Baziliju Pandžiću izdavanjem prigodne poštanske marke.

Autor marke, koja se u poštanskom prometu nalazi od 30. siječnja, je Anđelko Mikulić. Fra Bazilije (Stjepan) Pandžić rođen je 30. siječnja 1918. u Drinovcima. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, Franjevačku gimnaziju na Širokom Brijegu, a bogosloviju u Mostaru i Rimu.

U Franjevački red stupio je 1935., za svećenika zaređen 1941., a 1943. godine odlazi u Rim. Na Franjevačkom sveučilištu Antonianum doktorirao je tezom o Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, a potom je doktorirao i orijentalistiku na državnom sveučilištu „La Sapienza“ Trebinjska biskupija za turske okupacije (1466.-1878.). Pohađao je i završio studij arhivistike i paleografije na Vatikanskom učilištu.

Godine 1947. imenovan je generalnim arhivarom i analistom Reda manje braće i tu dužnost obavljao je 37 godina. U tišini Generalne kurije i samostanskih riznica osvjetljavao je tamne, ali i slavne dane franjevačke i hrvatske prošlosti, darujući široj javnosti nezaboravno djelo: Annales Minorum - Ljetopis Franjevačkog reda od 1661. do 1680. u dvije knjige. U srpnju 1969. s fra Dionizijem Lasićem i fra Lucijanom Kordićem osniva izdavačko poduzeće u inozemstvu ZIRAL. Fra Bazilije je autor brojnih knjiga i članaka iz područja povijesti i duhovnosti. Sada živi i piše nove stranice svojih Ljetopisa u franjevačkom samostanu na Humcu.

KT