Najava: U Ružićima predstavljanje knjige Sabrana djela fra Martina Mikulića


Župni ured Ružići, Frama župe Ružići i Matica hrvatska - Ogranak Grude pozivaju na predstavljanje knjige Sabrana djela fra Martina Mikulića u dvorani župnog ureda Ružići u subotu, 17. veljače, u 19 sati.

U programu sudjeluju: fra Tomislav Jelić, dr. sc. Irina Budimir, fra Ante Marić, dr. sc. fra Robert Jolić i Frama Ružići.

Nakladnički niz RECIPE Hercegovačke franjevačke provincije objavio je knjigu pod brojem 20: Sabrana djela fra Martina Mikulića.

Knjigu je priredio dr. sc. fra Robert Jolić. Nakladnik je Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM i Franjevačka knjižnica Mostar; Za nakladnika je dr. fra Miljenko Šteko, provincijal; Odgovorni urednik je fra Ante Marić, knjižničar; Lekturu potpisuje dr. Irina Budimir; Korektura dr. fra Robert Jolić; Fotografije Arhiv Hercegovačke franjevačke provincije (fra Ante Tomas) i fra Robert Jolić; Prijelom potpisuje Marijana Pekas; Tisak Franjevačka tiskara FRAM – ZIRAL, Mostar; Knjiga ima Rječnik manje poznatih riječi i broji 575 stranica.

KT