Vatikan

Nova knjiga pape Franje „Diversi e uniti“


Libreria Editrice Vaticana (Vatikanska izdavačka kuća) zajedno s Tajništvom za komunikaciju Svete Stolice, 25. svibnja objavila je novo izdanje tekstova i govora pape Franje u ekumenskom nizu „Scambio dei doni“.

Knjiga Diversi e unitiRazličiti i ujedinjeni treća je u ekumenskom nizu pape Franje Scambio dei doni. Djelo sadrži Papine tekstove i govore o komunikaciji, vjeri i odnosima među ljudima stvorenima na sliku Božju, a tekstovi su preuzeti iz njegovih kateheza o obitelji. Također, kako prenosi Vatican News, među njima je i jedan njegov dosad neobjavljeni tekst, u kojemu razmišlja o evanđeoskom odlomku o susretu Isusa i bogatog mladića.

Predgovor za knjigu napisao je nadbiskup Canterburyja Justin Welby, duhovni poglavar Anglikanske Crkve. Naznačivši kako se iz ove knjige može dosta toga naučiti, napisao je kako njegov „brat u Kristu, papa Franjo, u svojim riječima pred nas stavlja obećanje Božje ljubavi i milosrđa: ljubav koju Bog ima za svoj narod i poziv koji Bog daje svakomu od nas, jest biti u odnosu s njime“.

J.P., KT