Sarajevo

Održana II. sjednica Središnje uprave HKD „Napredak“


Pod predsjedanjem predsjednika HKD „Napredak“ dr. sc. Nikole Čiče u subotu, 21. rujna u Napretkovom klubu „Lira“ u Sarajevu održana je II. sjednica Središnje uprave HKD „Napredak“.

Članovi Središnje uprave razmatrali su informaciju o realizaciji zaključaka i odluka donesenih na I. konstituirajućoj sjednici.

Na sjednici je također razmatran i Nacrt poslovnika o radu Središnje uprave kojeg su pripremili članica Središnje uprave Venka Zorić i član Središnje uprave Josip Nikolić.

Poslovnikom se uređuje unutarnji ustroj i način rada Središnje uprave HKD Napredak  i radnih tijela Središnje uprave, način pripreme i izrade pisanih materijala, način izvršenja zaključaka i prenošenja ovlasti, odnos Središnje uprave prema podružnicama i udrugama HKD Napredak, način ostvarivanja suradnje s drugim institucijama, javnost rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Središnje uprave sukladno odredbama Statuta. Nakon rasprave o ovoj točci zaključeno je da Povjerenstvo nastavi s daljnjim radom na izradi prijedloga Poslovnika o radu uz uvažavanje sugestija članova Središnje uprave.

Projekt medijske vidljivosti Napretka kojeg su pripremali dopredsjednici Miroslav Landeka i Josip Križanović, s ciljem dugoročnog poboljšanja medijske prisutnosti i promidžbe Društva, a koji je prezentiran i usvojen na 65. Glavnoj skupštini održanoj u Zenici, bio je jedna od tema sjednice.

Prezentiran je  i usvojen prijedlog izgleda knjige grafičkih standarda (KGS), koja će biti dostavljena svim podružnicama na korištenje i primjenu. Kroz knjigu standarda urađen je višestruki prikaz kako logotipa Društva koji je međunarodno zaštićen, tako i  prikaz primjene grafičkih elemenata koji se pojavljuju u radu uprave i podružnica. Ona je sada dokument koje trebaju primjenjivati i sve podružnice

Prezentiran je i usvojen redizajn službene web stranice HKD Napredak te dizajn web portala – Slovo.ba. Web portal www.slovo.ba izgrađen je najnovijim tehnologijama, kompatibilan sa svim modernim preglednicima, te je prilagođen korištenju na mobilnim uređajima. Na sjednici je imenovano Povjerenstvo za plan i službeno pokretanje web portala Slovo.ba koje bi trebalo dostaviti prijedlog daljnjih aktivnosti.

Članovi Središnje uprave na sjednici su razmatrali i nakon rasprave jednoglasno usvojili prijedlog Odluke o dodjeli projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak koji je pripremilo Povjerenstvo za podružnice.

Na natječaj za dodjelu projektnih sredstava podružnica/udruga prijavljeno je 25 projekata iz područja kulture i sporta kojima se tražila podrška u organiziranju koncerata, likovnih kolonija, izložbi, smotri folklora, sportskih natjecanja na područjima gdje HKD Napredak aktivno djeluje i svojim radom i djelovanjem doprinosi promociji kulture i društvenoj zajednici.

Predsjednik dr. sc. Nikola Čiča je upoznao članove Središnje uprave sa službenim posjetima i sastancima Napretkovog izaslanstva s predstavnicima političkog i vjerskog života u BiH i Republici Hrvatskoj te posjetima Napretkovim podružnicama u Središnjoj Bosni. U cilju što boljeg upoznavanja i uvidom u s rad podružnica, najavio skorašnju posjetu podružnica HKD Napredak u sjevernoj Bosni.

KT