Požega

Orguljaški koncert u požeškoj katedrali


U sklopu ovogodišnjih Orguljaških večeri u požeškoj katedrali, u srijedu 6. listopada požeškoj se publici solističkim koncertom predstavio orguljaš Višeslav Jaklin iz Varaždina.

Na programu je najprije bio Koncert u d-molu (BWV 596) Johanna Sebastiana Bacha, (prema istoimenom koncertu op. 3, br. 2, RV 565 A. Vivaldija): Allegro – Grave – Fuga – Largo e spiccato – ohne Bezeichnung. Uslijedila je zatim Bachova Sinfonia iz kantate Ich steh’ mit einem Fuss im Grabe (BWV 156). Potom su izvedeni Adagio for Strings američkog skladatelja Samuela Barbera (transkripcija: V. Jaklin) i fantazija za orgulje Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje varaždinskog skladatelja Davorina Bobića. Koncert je zaključen orguljskom Sonatom u c-molu (94. psalam) Juliusa Reubkea.

Višeslav Jaklin je magistrirao orgulje, improvizaciju i dirigiranje na studiju crkvene glazbe u Grazu, a koncertni smjer orgulja magistrirao je na sveučilištu u Beču. Dobitnik je prvih nagrada na međunarodnim orguljaškim natjecanjima u Švicarskoj i Austriji. Od 2001. do 2008. bio je orguljaš franjevačke crkve u Grazu, a od 2008. orguljaš je i zborovođu u varaždinskoj katedrali, te učitelj glazbene kulture u Katoličkoj osnovnoj školi Sv. Uršule u Varaždinu.

Orguljaške večeri u požeškoj katedrali nastavljaju se 9. listopada solističkim koncertom orguljašice Urse Ljuban iz Trogira, piše ika.

T.M.I.,KT