Vatikan

Predstavljen film "Euharistijska čuda"


U Vatikanskoj filmoteci predstavljen je 30. listopada dokumentarni film "Euharistijska čuda" kojeg je realizirao Dikasterij za komunikaciju Svete Stolice.

Film je režirao Matteo Ceccarelli, a na predstavljanju su uz redatelja, među ostalima, bili i kardiolog Franco Serafini, autor knjige Kardiolog posjećuje Isusa (Un cardiologo visita Gesù) i roditelji sluge Božjega Carla Acutisa.

U filmu su predstavljena euharistijska čuda koja su se dogodila u tri zemlje – Argentini, Poljskoj i Italiji. Argentinsko euharistijsko čudo dogodilo se u glavnom gradu Argentine, Buenos Airesu, 1996. kada je nakon svete mise jedna žena svećeniku donijela odbačenu hostiju koju je pronašla na stalku za svijeće u crkvi.

Svećenik je hostiju položio u svetohranište, a nakon nekoliko dana, umjesto hostije, u svetohraništu je pronašao krvavo tkivo. Ispitivanja su potvrdila da se radi o dijelu srčanog mišića. Spomenimo da je nadbiskup Buenos Airesa u to vrijeme bio kardinal Jorge Mario Bergoglio, danas papa Franjo.

Ceccarelli je autor i dokumentarnog filma Moja autocesta za nebo koji je prvi put prikazan prije dvije godine, a njegov je protagonist sluga Božji Carlo Acutis – talijanski mladić koji je u dobi od 15 godina umro od leukemije, a bio je izrazito pobožan prema Isusu prisutnom u euharistiji. Upravo je euharistijski Isus, prema njegovim riječima, bio njegova autocesta prema nebu.

KT