Suradnja Sveučilišta u Mostaru i HKD "Napredak"


Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. Zoran Tomić primio je 23. siječnja predsjednika Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" dr. Nikolu Čiču.

Sastanku su uz rektora nazočili prorektor za međusveučilišnu i međuinstitucionalnu suradnju dr. Vlado Majstorović i dr. Mario Vasilj, dekan Fakulteta prirodoslovno–matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Na sastanku je bilo riječi o suradnji i oblicima suradnje. Dogovoreno je potpisivanje sporazuma, zajednički nastupi u organizaciji kulturnih i obrazovnih događanja. Dio suradnje se odnosi i na stipendiranje određenog broja studenata koje će preuzeti Napretka.

Sve aktivnosti će biti definirane i obuhvaćene cjelovitim sporazumom koji je u pripremi, javlja portal hkdnapredak.com.

KT