Mostar

Zatvorena izložba polaznika Napretkovog tečaja crtanja i dizajna u Mostaru


Na prigodnoj svečanosti u Maloj galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru, zatvorena je izložba najboljih radova polaznika „Tečaja crtanja i dizajna“, tom prigodom polaznicima tečaja uručeni i certifikati.

Voditelji Tečaja crtanja i dizajna bili su Ana Šimić, predsjednica DHLU-a FBiH i profesor Višeslav Lučić, član Upravnog odbora HKD Napretka Glavne podružnice Mostar.

Tečaj, koji je bio besplatan, trajao je dva mjeseca, a uspješno ga je završio 31 polaznik.  Sav materijal za učenje i rad za svakog polaznika osigurao je HKD Napredak Glavna podružnica Mostar.

Ovaj program s ciljem poticanja kreativnosti i umjetničke edukacije kojeg su vodili akademski grafičar i profesor likovne umjetnosti i dizajna Višeslav Lučić i akademska grafičarka Ana Šimić, prepoznalo je i federalno Ministarstvo kulture koje je podržalo prijavu

HKD Napredak Glavne podružnice Mostara tako da će na jesen biti organiziran još jedan besplatan tečaj, a o svim detaljima svi oni koji se žele prijaviti na natječaj bit će upoznati na

vrijeme.

Glavna podružnica HKD Napredak u Mostaru u proteklih godinu dana od izbora novog rukovodstva društva kreirala je i realizirala zapažene kulturne sadržaje, a potvrda toga je i potpora Središnje uprave HKD Napredak u Sarajevu, Federalnog ministarstva kulture kao i Vlade HNŽ-e i Grada Mostara za neke od projekata.

KT