Zbornik o Crkvi u multikulturanoj i multireligijskoj BiH


U novom zborniku su predavanja sa skupa održanog od 24. do 28. rujna 2018. godine u Sarajevu o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“.

Iz tiska je izašao jubilejski 20. zbornik radova s godišnjih pastoralnih skupova hrvatskih svećenika, đakona, pastoralnih suradnica i suradnika (redovnica i laikinja i laika), koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u zapadnoj Europi, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni, organizatora tih skupova.

U novom zborniku su, javlja IKA, predavanja sa skupa održanog od 24. do 28. rujna 2018. godine u Sarajevu o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“. Odgovorni urednik zbornika je delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, a uredio ga je dr. Adolf Polegubić.

 Na 174 str. objavljeni su radovi doc. dr. Tomislava Kovača „Međureligijski i međukulturalni dijalog u naučavanju Katoličke Crkve“, red. prof. dr. Nike Ikića „Teološka dimenzija međureligijskog dijaloga“, mons. dr. Pere Sudara „Religijska i kulturalna različitost BiH kao izazov za Katoličku Crkvu u BiH“, prof. dr. Ivana Šarčevića „Povijesno-teološko utemeljenje međureligijskog dijaloga bosanskih franjevaca“ i izv. prof. dr. Vladislava Topalovića „Doprinos Srpske Pravoslavne Crkve ekumenskom i međureligijskom dijalogu u BiH“.

Predavanje na skupu je održala i dr. Dževada Šuško „Doprinos Islamske zajednice u međureligijskom dijalogu u Bosni i Hercegovini / Teološka dimenzija međureligijskog i međukulturalnog dijaloga (islamska perspektiva)“, ali nije objavljeno u Zborniku.

 „Svojim sadržajem Zbornik i informira, ali i formira, odnosno predstavlja i neku vrstu škole za suživot u pluralnome okružju. On čitateljima ukazuje na mogućnosti da prisutne religijske, svjetonazorske, etničke i druge razlike ne moraju već same po sebi biti izvor sporenja i sukobljavanja, već da one mogu predstavljati izazov, povod i poticaj za jasnije spoznavanje vlastitih identiteta koji će se uzajamno poštovati, uvažavati i – konstruktivno surađujući – komplementarno obogaćivati. Literature o temama kojima se Zbornik bavi na hrvatskom govornom području još uvijek je relativno malo i već stoga valja pozdraviti njegovo objavljivanje.

Budući da autori radova imaju akademske kompetencije ne iznenađuje što Zbornik posjeduje i značajke udžbeničko-priručničke naravi, uslijed kojih je prikladan za korištenje na teološkim fakultetima i drugim višim i visokoškolskim učilištima, istovremeno ne prestajući time biti čitljiv i razumljiv i širem čitateljstvu“, istaknuo je red. prof. dr. Jure Zečević Božić u recenziji.

Izv. prof. dr. Darko Tomašević je pak u svojoj recenziji istaknuo kako radovi koji su predstavljeni na skupu u Sarajevu, pravo bogatstvo. „Bogatstvo u smislu raznovrsnosti tekstova, a ujedno bogatstvo u podsjećanju na neke ´granične´ teme i stavove nauka Katoličke Crkve. Tema skupa je bila ´Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)´ te dotični radovi osvjetljavaju to goruće pitanje multikulturalnosti i multireligijske stvarnosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego, u današnje vrijeme, skoro cijelog svijeta.

Svijet se u zadnje vrijeme drastično mijenja, tako da narodi koji su doskora živjeli u državama koje su bile uglavnom jednonacionalne, sada žive s mnoštvom drugih naroda koji sa sobom nose drukčiju kulturu i vjerska uvjerenja. Bez obzira na sve stranputice i lutanja u ostvarivanju ekumenizma i dijaloga, posebno u Bosni i Hercegovini, ali ne samo u njoj, Zbornik želi istaknuti da nada postoji. Unatoč sumnjama, problemima i poteškoćama ´drugog puta nema´. U tome je i glavna vrijednost ove knjige – osvješćivanje onoga što bi svi trebali znati i prakticirati“.

„Predajemo Vam u ruke 20. jubilejsko izdanje našeg Zbornika u nadi da će ga čitati i oni koji nisu sudjelovali na našem godišnjem pastoralnom skupu u Sarajevu“, istaknuo je delegat vlč. Komadina u predgovoru, zahvalivši posebno dekanu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Sarajevu preč. dr. Darku Tomaševiću na pomoći u ostvarenju Skupa.

KT