CRKVENI DOKUMENTI O SREDSTVIMA DRUŠTVENOG PRIOPĆIVANJA


Zajednički hod Katoličke Crkve i svijeta masovnih komunikacija moguće je pratiti od vremena samoga nastanka pojedinih medija. No, početak sustavne brige za duše na ovom polju uzima se enciklika pape Pija XI. "Vigilanti cura" iz 1936. Od tada pa do danas Crkva je donijela mnoštvo dokumenata od kojih većinu ovdje spominjemo.

I. ZNAČAJNI PREDSABORSKI CRKVENI DOKUMENTI

  

1. Vigilanti cura, enciklika pape Pija XI. o filmu (29. lipanj 1936.)

2. Miranda prorsus, enciklika pape Pija XII. o filmu, radiju i televiziji (8. rujna 1957.)

3. Boni Pastoris, Apostolsko pismo pape Ivan XXIII., da usavrši i primijeni konkretne prijedloge iz Miranda prorsurs; te o ustrojstvu Papinske komisije za film, radio i televiziju - prvi stalni pokoncilski ured Sv. Stolice; (22. veljače 1959.)

4. Nostra Patris, apostolsko pismo pape Ivana XXIII. o 25. obljetnici Vigilanti cura (29. lipnja 1961.)  

 

II. SABORSKI I POSLIJE SABORSKI DOKUMENTI

   

1. -  Inter mirifica, dekret Drugog vatikanskog sabora u sredstvima društvenih priopćavanja, 1963.

2. In fructibus multis, 2. travnja 1964., uspostava Papinskog vijeća za sredstva društvenih priopćavanja

3. -  Communio et progressio, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 1971.

4. -  Aetatis novae, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 1992.

5. Pastoralne upute

5.1. -  Pornografija i nasilje u sredstvima društvenog priopćivanja, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, (7. svibnja 1985.)

5.2. - Kriteriji ekumensku i međureligijsku suradnju na području sredstava društvenog   priopćivanja, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, (4. listopada 1989.)

5.3. -  Upute za odgoj budućih svećenika u odnosu na sredstva društvenog priopćivanja, Kongregacija za katolički odgoj, (19. ožujka 1986.)

5.4. Stotinu godina kina, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 1995-1996.

5.5. Etika u oglašavanju, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 22. veljače 1997.

5.6 -  Etika u sredstvima društvenog priopćivanja, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 4. lipnja 2000.

5.7. -  Etika na internetu, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 22. veljače 2002.

5.8. -  Crkva i internet, Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja, 22. veljače 2002.

5.9. - Brzi razvoj, IVAN PAVAO II., apostolsko pismo, 24. siječnja 2005. IKA, Zagreb, 2005.

6. - Poruke Svetoga Oca za Svjetski dan medija

1967. - Sredstva društvenog komuniciranja

1968. - Tisak, radio, televizija i film za napredak naroda

1969. - Društveno komuniciranje i obitelj

1970. - Društveno komuniciranje i mladi

1971. - Sredstva društvenog komuniciranja u službi jedinstva ljudi

1972. - Društveno komuniciranje u službi istine

1973. - Društveno komuniciranje i afirmacija i promicanje duhovnih vrijednosti

1974. - Društveno komuniciranje i evangelizacija današnjeg svijeta

1975. - Društveno komuniciranje i pomirenje

1976. - Društveno  komuniciranje nasuprot temeljnih prava i dužnosti čovjeka

1977. - Reklama u društvenom komuniciranju: korist, opasnosti, odgovornost

1978. - Primatelj u društvenom komuniciranju: očekivanja, prava i obveze

1979. - Društveno komuniciranje za skrb i razvoj djetinjstva u obitelji i društvu

1980. - Uloga društvenog komuniciranja i obiteljske dužnosti  

1981. - Društveno komuniciranje u službi odgovorne čovjekove slobode

1982. - Društveno komuniciranje i problemi starih

1983. - Društveno komuniciranje i promicanje mira

1984. - Društveno komuniciranje instrument susreta vjere i kulture

1985. - Društveno komuniciranje u promociji kršćanske mladosti

1986. - Društveno komuniciranje i kršćansko formiranje javnog mišljenja

1987. - Društveno komuniciranje i promicanje pravde i mira

1988. - Društveno komuniciranje i promicanje solidarnosti i bratstva među ljudima i narodima

1989. - Vjera u masmedijima

1990. - Kršćanska poruka u aktualnoj informatičkoj kulturi

1991. - Sredstva komuniciranja za jedinstvo i napredak ljudske obitelji

1992. - Naviještanje Kristove poruke u sredstvima komuniciranja

1993. - Video i audio kazete u formaciji kulture i savjesti

1994. - Televizija i obitelj : kriteriji za zdrave navike u gledanju

1995. - Film, sredstvo kulture i ponuda vrijednosti

1996. - Mediji : moderni areopag za promicanje žene u društvu

1997. - Naviještati Krista: Put, Istinu i Život

1998. – Podupirani od Duha, naviještati Nadu

1999. - Masmediji prijateljska prisutnost onima koji traže Oca

2000. – Naviještati Krista u društvenim sredstvima komuniciranja u zoru novog tisućljeća

2001. – „Propovijedajte na krovovima“: Evanđelje u doba globalnog komuniciranja

2002. – Internet: Novi forum za naviještanje Evanđelja

2003. – Sredstva društvenog priopćivanja u službi istinskog mira u svijetlu Pacem in terris

2004. – Mediji u obitelji: rizik i bogatstvo

2005. – Mediji u službi razumijevanja među narodima

2006. – Mediji: Mreža komuniciranja zajedništva i suradnje

2007. – Djeca i sredstva društvenog priopćivanja izazov za odgoj

2008. – Sredstva društvenog priopćivanja: između sudioništva i službe. Tražiti i širiti istinu.

2009. – Nove tehnologije, novi odnosi. Promicati kulturu poštovanja dijaloga i prijateljstva

2010. - Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu. Novi mediji u službi Riječi

2011. – istina navještaj i autentičnost života u digitalno doba

2012. – Šutnja i riječ: put evangelizacije

2013. – Društvene mreže: vrata istine i vjere; novi prostori evangelizacije

2014. – Komunikacija u službi istinske kulture susreta

2015. – Komunicirati obitelj: povlašteno mjesto susreta u daru ljubavi

2016. - Komunikacija i milosrđe: plodni susret

2017. - "Ne Boj se jer ja sam s tobom" (Iz 43,5). Priopćavanje nade i povjerenja u našem vremenu

2018. - "Istina će vas osloboditi" (Iv 8,32). Fake news i novinarstvo mira

 

III.  SREDSTVA DRUŠTVENOG PRIOPĆIVANJA U DRUGIM CRKVENIM DOKUMENTIMA

 

1. Evangelii nuntiandi, 1975.

2. Catechesi tradendae, 1979.

3. Familiaris consortio, 1981.

4. KODEKS KANONSKOG PRAVA, 1983.

5. Cristifideles laici, 1988.

6. Redemptoris missio, 1990.

7. KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE, 1992.

8. Ecclesia in Africa, 1995.

9. Vita consecrata, 1996.

10. Crkva u Europi, 2003. br. 63

11. Deus caritas est, 2006. br. 30, a.

12. Sacramentum caritatis, 2007. br. 57

……………………………………………….

V. DOKUMENTI HBK i BKBIH

1. Crkva i mediji, HBK 2006.

2. Liturgijska slavlja u izravnim prijenosima, BK BiH 2010.

3. Direktorij za sredstva društvenog priopćivanja: Mediji - divni Božji darovi u službi Evanđelja, Sarajevo, 2005.