Tako se molilo

Bolnik leži na postelji


Kako bismo pokušali spasiti barem mali dio starih molitava koje su naše bake i prabake molile, objavljivat ćemo one koje smo uspjeli sakupiti uz veliku pomoć naših svećenika.

Bolnik leži na postelji

Bolnik leži na postelji

odbigli ga prijatelji

odbiglo ga sve daleko

samo kod njeg' jadna žena

i njegova jadna dila.

Da su dila dobra bila

ne bi dila kod njeg' bila.

Otle duša odlazila

i do Boga dolazila.

Oj, Ti Bože milostivni

učini se dobrostivni

neka bude slava taka

da ne iđu duš' u paka.

Hajd' otole, grešna dušo!

Kad na svitu pribivalo

nisi Boga dozivalo

već sa đadrim uživalo.

Otle duša odlazila

i do Gospe dolazila.

Oj, ti Gospe milostivna

učini se dobrostivna

neka bude slava tada

da ne iđu duš' u paka.

Hajd' otole, grešna dušo

kad na svitu pribivalo

nisi Gospu dozivalo.

Otle duša odlazila

i do groba dolazila

oko groba oblazila.

Oj, ti tilo jadno bilo

što si tako bilo lino?

Nisi tilo Boga molit',

nisi tilo poste postit',

nisi tilo ki misi odit'.

Otrže se tanka dlaka

ode duša u dno pakla.
 

Zapisao: don Miljenko Džalto

Kazivala: Ruže Barešić rođ. Miličević, župa Uzdol