Bože, jutrom kad ustajem


Bože, jutrom kad ustajem i kada se snu predajem, svog srdašca dar Ti nosim, Tvoju ljubav uvijek prosim...

Bože, jutrom kad ustajem
i kada se snu predajem,
svog srdašca dar Ti nosim,
Tvoju ljubav uvijek prosim.
Blagoslovi svoje dijete,
od svake ga čuvaj štete,
ne daj nikad da zaluta
i da skrene s pravog puta.
Roditelje moje mile
Ti uzdrži zdrave, čile,
i svu braću i rodbinu
da proslave Domovinu.
I moj mili rod hrvatski,
daj mu, Bože, duh svoj rajski.
Nek' mu staru slavu krijepi,
Nek' za novom slavom hlepi.

 

s. Marija od Presvetoga Srca Anka Petričević

KT