Gospodine Isuse Kriste


Pozivamo sve one koji znaju i imaju stare molitve da nam ih pošalju na e-mail, faks ili redakcijsku adresu...

Gospodine Isuse Kriste
daj da ja spoznam Tebe,
da ne želim drugo osim Tebe
da napustim sebe, a ljubim Tebe,
što god radim neka je radi Tebe,
da ponizujem sebe, a uzvisujem Tebe,
da se odričem sebe, a živim za Tebe.
Što god mi došlo da primam od Tebe
da promijenim sebe i slijedim Tebe i
da uvijek želim slijediti Tebe,
da bježim od sebe, a utječem se Tebi,
da se bojim za sebe i da se bojim Tebe,
da se ne uzdam u sebe, a ufam u Tebe,
da nizašto ne marim osim za Tebe.
Zovni me da vidim Tebe,
da budem dostojna obrane od Tebe,
da budem među izabranima od Tebe,
bit ću poslušna radi Tebe,
pogledaj na mene da ljubim Tebe
i uvijek uživam uz Tebe.
Amen!

 

Sestra M. Paula Šarić, 1924., Uskoplje

Molitvu naučila od svojih roditelja.