Ide Djeva


Potičemo vas da nam pošaljete molitve koje se više ne mole, a koje su molili naši stari.

Ide Djeva s Božjeg greblja,
cvileći i plačući.
Primiče se drvcu križu,
evo meni drvca križa,
koji prima moga Sina,
više mrtva nego živa...
Sam je Isus govorio,
tko bi ovu molitvu molio,
na Blagdan danak i na Veliki petak,
Gospa mu se ukazala
pred smrt na 40 dana i kazala:
Opremaj se moj putniče, s
 Anđelima ćeš putovati,
u raj sveti, pokoj mrtvim...
O Isuse, budi hvaljen,
po sve vjeke, vjeka. Amen.


Marta Batarilo, 1887., Novi Šeher
Molitvu poslala s. Terezija Batarilo, Mainz