Ide križić po nebu


U molitvama naših predaka koje se više ne mole donosimo jednu rijetku koja se moli kada grmi i kada je nevrijeme. Potičemo vas da nam pošaljete molitve koje se više ne mole, a koje su molili naši stari.

Ide križić po nebu
za njim Djeva Marija
svoga Sina molila:
Stani, Sine rođeni,
neka vile viluju
i anđeli klanjaju.
Biži, biži Irudica
majka ti je poganica
od Boga prokleta
od svetog Ilije sapeta.
O, Ilija ognjeni
koji grome odgoniš
čak daleko od mene
u zelene lugove
di no Boga ne mole
di no pivac ne piva
di no dite ne plače!

 

Kazivala: Vida Džalto

Zapisao: don Miljenko Džalto