Molitve naših predaka

Molitva iz jajačkog kraja


Želeći spasiti barem mali dio starih molitava koje su naše bake i prabake znale, potičemo Vas da nam ih pošaljete...

Hvala Ti Gospodine za dan koji je prošao i za sva dobra koja si mi u njemu darovao.
Hvala Ti za svaku radost koju sam doživjela, za svaki uspjeh koji sam postigla, za svaki napor koji sam učinila. Hvala Ti za sve ljude koje sam susrela, za svako dobro, za patnje, boli i teške trenutke.
Uzdižem svoje ruke prema svjetlu Tvoga lica i molim Tvoju blagost i dobrotu da oprosti sve slabosti i sve grijehe koje sam danas počinila. Oprosti svako zlo. Očisti srce od grijeha, obasjaj dušu milošću i podari mir i blagoslov svoj.
Molim Te za siromašne, za beskućnike, gladne i za one koji putuju i lutaju.
Molim Te za vojnike, za ranjene, prognane, izbjegle, uplašene, za sve koji su danas umrli.
Molim Te za neprijatelje, za one koji nam zlo misle, koji se raduju našoj nevolji. Blagoslovi čitav svijet, posjeti svako srce, rasvijetli svaku dušu, zaštiti sva svoja stvorenja koji živiš i vladaš u sve v'jeke vjekova.
Amen.

 

Irena Žvanović, 1948. god., Jajce

Molitvu ustupio fra Zoran Mandić iz svog diplomskog rada