Molitva jezičići


Molitva jezičići molila se na Veliki četvrtak i Veliki petak prije izlaska sunca. Izgovarala se stotinu puta.

Dušice grišna, budi u viri kripna

Naskoro ćeš putovati, dugim putem, tijesnim klancem.

Srest će tebe duh nemili, duh nečisti,

Pa će reći: „Kud ćeš tuda, dušo moja?“

A ti reci: „Ja nisam duša tvoja, ja sam duša Božja.“

Ja sam rekla na blagdanak,

Na blagdanak na Veliki četvrtak (Veliki petak)

Sto križića, sto jezića, sto se puta prekrižiti…

(Nakon svake izgovorene molitve se prekrižilo, i tako stotinu puta. Molila se u srednjoj Bosni – okolica Zavidovića.)
Zapisala: Ankica Marlena Ivandić, udata Kosi, rođena u Viništu, župa Zavidovići. Sada živi u Petrijancu kraj Varaždina.

KT