Molitva prije i poslije jela


Ove molitve se više ne mole ili se mole vrlo rijetko, stoga ih, kao molitve naših predaka, želimo otrgnuti zaboravu...

Fotografija preuzeta s pixabay.com

Fotografija preuzeta s pixabay.com

Molitva prije jela

Koji Bog stvorio
taj i blagoslovio
 i ovu sofru.
Posvetio Otac,
Sin i Duh Sveti.
Amen

 

Molitva nakon jela

Hvala Ti, dragi Bože
koji si dao i nas nahranio.
Podaj i onome 'ko nema,
a želi da ima
kad blaguje
Gospodinu Bogu zafaljuje k'o i mi.
Amen.

 

Pok. Ljuba Divković, župa Par Selo, 1907.

Poslao: Ivan Perić