Molitva za sretan dan


Pozivamo vas da nam pošaljete molitve koje su molili naši stari...

Djeco moja, bijeli dan prođe,
mračna noć dođe.
Daj, jedan Očenaš ćemo reći, 
pa ćemo u svoju postelju leći.
Da nam opet bijeli dan svane,
da nam opet žarko sunce grane,
da pusti svoje svijetle zrake,
da ogrije naše male šake,
i zdravi bili i svoje roditelje slušat' htjeli,
svemogućem se Bogu molili,
svoje roditelje voljeli.

 

Zabilježio: Šimun Crnjac, Donja Vast, župa Uzdol