O Isuse, dilber moj


Potičemo vas da nam pošaljete molitve koje se više ne mole, a koje su molili naši stari.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

O Isuse, dilber moj,
pri tebi je život moj.
Kad se tebe domišljam
svih se grija odmišljam
i u raju pribivam.
Rajska vrata otvaram,
a paklena zatvaram
Nikoga se ne bojam
već Isusa Jezusa.
Isus nam je gardijan
I Marija Divica
koja Sina rodila.
Ivan ga je krstio.
Krsti mene, Ivane
Radi Boga i vire.
I ja u te virujem
i u crkve zemaljske
i anđele nebeske.
Sine Božji, budi hvaljen
Po sve vike vikov.
Amen.

 

Kazivala: Ruže Barešić, Krančići, župa Uzdol

Zapisao: don Miljenko Džalto