Sunce svjetlosti


Ove molitve se više ne mole ili se mole vrlo rijetko, stoga ih, kao molitve naših predaka, želimo otrgnuti zaboravu...Potičemo vas da nam pošaljete molitve koje se više ne mole, a koje su molili naši stari.

Sjedi Gospa okrunjena
od anđela pozdravljena.
'ko se Gospi preporuči,
od sebe ga ne odluči
već ga Bogu preporuči.
Bog ga primi i usliši,
napuni ga milosti
kao sunce svjetlosti.

 

Cvija Krešić, 1914.

Dubrovnik

KT