Za dva oka Isusova


Potičemo vas da nam pošaljete molitve koje se više ne mole, a koje su molili naši stari.

Evo rečemo:
dva Očenaša,
dvije Zdravo Marije,
dva puta Slava Ocu
na čast dva oka Gospodina, Spasitelja, Isusa Krista.
O, moj Isuse,
kako si Ti s Križa pogledao Majku svoju,
da tako pogledaš na nas
i na naše sve dobro, duševno i tjelesno.
Čuvaj, vladaj i upravljaj, Isuse moj.

 

Zapisala: Zdravka Rašić, Tihaljina