Za spas duša


Potičemo Vas da nam šaljete stare molitve koje su molile naše bake i djedovi, a koje se polako zaboravljaju...

Kad pojdoh spati,
Isusa zvati i Mariju milovati,
Marija je Božja mati
što nam može pomoć dati.
Djeva sina porodi
na nebo Ga uznese
nebesa se otvoriše,
anđeli se pokloniše.
Sam Bog govori i odgovara,
'ko ovu moju molitvu izgovori
tri puta navečer
tri će se duše spasiti.
Prva očeva,
druga majčina,
treća sam svoja duša,
Bog moj. Amen

 

Kate Garić, Podkraj, 1954.

Naučila od svojih baka