Sarajevo

Because we care: Edukacija za nastavnike i stručne suradnike škola


U Nadbiskupijskom centru za pastoral mladih Ivan Pavao II. 17. i 18. travnja održana je edukacija za nastavnike i stručne suradnike u školama na temu Odgojno obrazovni djelatnici kao digitalni mentori: podrška u radu s mladima u digitalnom okruženju.

Edukacija je održana u sklopu projekta Because we care, a predvodila ju je doc. dr. Emina Dedić Bukvić, predavačica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Projekt ima za cilj pružiti dodatni sadržaj i edukaciju iz područja zaštite djece i mladih, a ovaj put, uzimajući u obzir trenutnu situaciju u obrazovanju, edukacija je tematizirala ulogu nastavnika u online nastavi.

Dr. Dedić Bukvić je kroz niz radionica i predavanja predstavila različite koncepte kao što su: temeljna polazišta odgojno-obrazovnog procesa u digitalnom okruženju, digitalno nasilje te u konačnici predstavila praktične smjernice za odgojno-obrazovni rad u digitalnom okruženju. Tijekom edukacije sudionici su imali priliku raditi na rješavanju studije slučaja kroz koje su predstavljani konkretni problemi i izazovi s kojima se nastavnici mogu susresti u digitalnom okruženju, a uz adekvatnu podršku i skupni rad. Plod toga bio je da su svi ponudili rješenja i smjernice za djelovanje.

Edukacija je okupila 20 nastavnika i stručnih suradnika iz 11 osnovnih i srednjih škola i centara.  Vjerujemo da će stečena znanja nastojati primijeniti u svom svakodnevnom radu kako bi, na adekvatan način i pravodobno, prevenirali, ali i djelovali u slučajevima digitalnog nasilja među učenicima te zaštitili i osigurali sretno i sigurno odrastanje.

Antonio Topalović/ J.P., KT