Banja Luka

Biskup Komarica primio višečlano izaslanstvo Caritasa BK-a SAD-a


Biskup banjolučki Franjo Komarica primio je 27. veljače višečlano izaslanstvo Caritasa Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država.

Izalsanstvo je predvodio Marc D’ Siva, šef ureda za BiH sa sjedištem u Sarajevu. Na susretu je sudjelovao i direktor biskupijskog Caritasa dr. Miljenko Aničić. U prijateljskom razgovoru zajedno su razmotrene aktualne potrebe brojnih ljudi koji se obraćaju Caritasu Banjolučke biskupije, kao i mogućnosti za pomoć koju bi mogao ponuditi CRS.

Biskup Komarica i direktor Aničić zahvalili su predstavnicima CRS-a za dugogodišnju plodnu suradnju i izrazili molbu za nove aktualne vidove pomoći, osobito brojnim povratnicima za koje ne mari ni entitetska ni državna vlast.

Šef ureda CRS-a u Sarajevu D’ Silva primijetio je kako bi bilo potrebno otvoriti kancelariju CRS-a i u Banjoj Luci radi opsega molbi i poslova na području za koje skrbi Caritas Banjolučke biskupije. Prema njegovim riječima, o tome će uskoro biti donesena odluka.

Biskup Komarica i direktor Aničić zahvalili su dobročiniteljima iz CRS-a za iskazanu spremnost u solidarnosti s potrebama brojnih žitelja šire banjolučke regije.

KT / TABB