Četvero studenta obranilo diplomski rad na sarajevskom KBF-u


Studenti Tomislav Barišić, Ivica Blažević, Blaženko Duvančić i Marijana Matošević uspješno su 29. rujna obranili diplomsku radnju te položili Tezarij.

U utorak, 29. rujna 2020. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu četvero studenata uspješno je privelo kraju svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje te položenim završnim ispitom - Tezarijem. Time su završili integrirani filozofsko-teološki studij u trajanju od pet godina i stekli pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistar teologije, javlja KTA.

Studenti Tomislav Barišić, Ivica Blažević, Blaženko Duvančić i Marijana Matošević uspješno su obranili diplomsku radnju te položili Tezarij pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. Šimo Maršić, doc. dr. Ilija Marković, doc. dr. Josip Knežević.

J.Vr., KT