Sarajevo

Đakonsko ređenje u sarajevskoj katedrali Presvetog Srca Isusova


Prve nedjelje došašća, 29. studenog u sarajevskoj katedrali Presvetog Srca Isusova vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kard. Puljić zaredio je za đakone tri kandidata za Vrhbosansku nadbiskupiju i jednog za Hrvatsku dominikansku provinciju.

Foto: Miroslav Gracić, Katolički tjednik

Foto: Miroslav Gracić, Katolički tjednik

U koncelebraciji s nadbiskupom bio je provincijal Hrvatske dominikanske provincije Navještenja Blažene Djevice Marije fr. Slavko Slišković i još 30-ak svećenika.

Na početku misnog slavlja nadbiskup Puljić pozdravio je suslavitelje, rodbinu ređenika, župnike i župljane iz župa iz kojih su iznikli novi đakoni, okupljene vjernike te sve one koji su misu pratili putem radio valova Radija Marije BiH.

Nakon što su kandidati predstavljeni za red đakonata, a kršćanski puk izrazio zahvalnost Bogu za taj čin, kard. Vinko uputio je prigodnu homiliju, u kojoj je želio povezati ovaj važni događaj sa slavljem Prve nedjelje došašća. „Na početku mise rekao sam, počinjemo jedno divno razdoblje koje zovemo došašće, idemo u susret Gospodinu, Njegovu rođenju. I danas ovo ređenje ima svoju simboliku i značenje – i ovo je hod u susret Gospodinu“, kazao je kard. Puljić i u nastavku dodao kako na poseban način u ovoj godini Riječi Božje poziva sve da češće i temeljitije prebiru u svome srcu Božju riječ. „Ako je ikoje vrijeme, ovo vrijeme došašća je prilika da doživimo i prepoznamo tu Božju naklonost, tu milost i mir koju apostol želi svojim vjernicima“, naglasio je vrhbosanski nadbiskup i podsjetio kako je to prilika da vjernici dožive i prepoznaju Božju naklonost i sačuvaju pouzdanje.

U nastavku propovijedi tumačio je kako Bog daje mir te da su svi ljudi na svoj način službenici u Božjem imanju. „Ne znamo kad će On doći. Svaki čast treba biti spreman, budan. E tu se često puta prevarimo s onom rečenicom 'ima još vremena, još je rano, kasnije'. Ima ona poslovica narodna 'Ako pođeš putem kasnije, stići ćeš na mjesto koje se zove nikada' – zato je prevažno ovu poruku došašća shvatiti, bdjeti, biti spreman, biti raspoloživ da možemo s Gospodinom surađivati u ovom vremenu u ovom prostoru“, kazao je kard. Vinko.

U drugom dijelu propovijedi objasnio je kako zvanje nije privilegija nego dar. „Bog daruje čovjeku uputstvo, a onda Crkva prihvaća i ovu četvoricu koji su danas kandidati za đakonat. Crkva prihvaća kao dar Božji, da se oni daruju Crkvi na raspolaganje. U prvom redu služiti Gospodinu, služiti oltaru“, istaknuo je vrhbosanski nadbiskup Puljić i dodao kako je riječ služiti postala strana jer danas svi žele gospodariti, imati, trošiti. „Vi danas počinjete jedan poseban ispit, ovim ređenjem – ispit vaše vjere, vaše opredijeljenosti za Isusa. Ispit vaše ljubavi za Crkvu, ispit vaše vjernosti, zato ta riječ koju ste danas rekli Isusu, ona će biti jaka ako ju budete hranili Riječju Božjom, ako budete revno molili molitve Crkve jer vi znate da danas preuzimate obavezu da Crkva na vaša usta moli, časno. Vi ćete zapravo moleći za Crkvu u crkvi sebe jačati da budete vjerni Gospodinu, ali ćete morati uvijek itekako premišljati da ne izgubite osjećaj svetoga u ovom vremenu relativizma kada se zapravo ništa ne cijeni. Rekao je jedan pisac zgodno: 'Bojim se živjeti s ljudima kojima ništa nije sveto.' (...) Nikad ne izgubite osjećaj svetoga“, kazao je Vinko kard. Puljić i na kraju propovijedi podcrtao kako, iako se vrlo lako zaboravlja, oni ne polažu obećanje jednom smrtniku nego nasljedniku apostola.

Poslije propovjedi kandidati za ređenje izrazili su spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, obdržavati bogoslužje časova te poštovanje i poslušnost dijecezanskom biskupu i zakonitom redovničkom poglavaru.

Kard. Puljić polaganjem ruku i posvetnom molitvom kandidatima je podijelio sakrament svetoga reda đakonata. Potom su novozaređeni đakoni, uz pomoć svojih župnika, obukli službenu liturgijsku odjeću te na kraju obreda primili evanđelistar iz nadbiskupovih ruku, i s njim izmijenili cjelov mira (u skladu s epidemiološkim mjerama), a zatim pristupili služenju kod oltara.

Ovim ređenjem prihvatili su, kako im je to povjerila mjerodavna vlast, zadaće đakona: svečano podjeljivati krštenje, čuvati i dijeliti euharistiju, u ime Crkve prisustvovati ženidbi i blagoslivljati, nositi popudbinu umirućima, čitati vjernicima Sveto pismo, poučavati i poticati narod, predsjedati vjerničkom bogoslužju i molitvi, dijeliti sakramentale, predsjedati obredu sprovoda i pokopa.

Za đakone su zaređeni: Domagoj Matijević (župa Marije Pomoćnice kršćana Globarica), Ivan Matijević (župa Marije Pomoćnice kršćana Globarica), Ivan Mijać (župa Sv. Josipa u Zenici) i Saša Stjepan Bukvić (Subotica).

Misu, nakon koje je bilo upriličeno zajedničko fotografiranje s nadbiskupom i provincijalom, skladnim pjevanjem je uveličao zbor.

Novi đakoni

Domagoj Matijević, sin Ante i Judite rođ. Lučić, rođen je 19. veljače 1997. u Žepču. Dolazi iz župe Marije Pomoćnice kršćana u Globarici, gdje je i kršten 29. travnja 1997.  te krizman 11. lipnja 2011. Sjemenište i gimnaziju je završio u Katoličkom školskom centru u Travniku, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Ivan Matijević, sin Pere i Snježane rođ. Lovrić, rođen je 19. veljače 1997. u Žepču. Dolazoi iz župe Marije Pomoćnice kršćana u Globarici, gdje je i kršten 29. travnja 1997.  te krizman 11. lipnja 2011. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Ivan Mijać, sin Zorana i Violete rođ. Lovrić, rođen je 8. listopada 1996. u Zenici. Dolazi iz župe Sv. Josipa u Zenici, gdje je kršten 30. studenog 1996. te krizman 29. svibnja 2011. Sjemenište i gimnaziju je završio u KŠC-u Travnik, a filozofsko-teološki studij na KBF-u Univerziteta u Sarajevu. Primio je sve službe i ispunio sve potrebne uvjete.

Saša Stjepan Bukvić, rođen je 26. listopada 1973. u Subotici. Kršten je u župi Presvetog Srca Isusova u Tavankutu, a krizman u župi Sv. Marka u Žedniku. Osnovnu školu i srednju Kemijsko-tehnološku školu završio je u Subotici. Nakon mature diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Novome Sadu, a zatim i na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Prve zavjete u Redu propovjednika položio 26. kolovoza 2017. a svečane (doživotne) 18. studenoga 2020.

T.M.I.,KT