Lepenica

Dvostruko slavlje u Lepenici: proslava patrona i mlade mise


U nedjelju 28. srpnja, Lepeničani su se okupili kako bi proslavili nebesku zaštitnicu svoje župe – Sv. Anu i mladu misu fra Josipa Kapetanovića, sina ovog kraja.

„Čovjek je biće odluke koju sam teško može donijeti. Mi smo danas okupili ovdje u Lepenici, na dvostrukom slavlju kako bi uz zaštitnicu župe, Sv. Anu i Joakima, proslavili odluku jednog mladića fra Josipa Kapetanovića da postane svećenik. Ovdje smo danas kako bi zahvalili fra Josipu na njegovoj odluci da prihvatiti izazov koji mu nosi zanimanje kojeg je odabrao, da služi i bude blizak čovjeku i tako nastavi tradiciju bosanskih franjevaca dugu preko 700 godina“, kazao je u propovjedi fra Robert Slišković pozivajući okupljene vjernike da bez obzira što su odabrali, dostojanstveno žive svoj poziv.

Ova župa zadnju mladu misu, slavila je prije 15 godina kada je svećenikom postao fra Josip Mrnjavac, profesor i ravnatelj Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, koji je 28. srpnja bio i mladomisnički kum fra Josipu Kapetanoviću.

 „Sretan sam što u župi u kojoj sam rođen nakon 15 godina imamo mladu misu. Iskreno se nadam da neće proći toliko vremena do nove mlade mise u ovoj župi. Zahvalan sam svima koji su sa mnom podijelili radost moje mlade mise, počevši od roditelja Vinka i Ankice, braće Stjepana i Danijela, do moje subraće i svih vjernika koji su molili i bili uz mene“, kazao je mladomisnik koji će na službu u župu Osova kod Žepča.

Osim Josipove obitelji, ponosan je bio i dosadašnji župnik fra Stipan Radić koji je zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi slavlja.

Fra Josip Kapetanović, sin Vinka i Ankice r. Ćorić, iz župe je Banbrdo/Lepenica. Rođen je 2. rujna 1991. u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Brnjacima i Kiseljaku. Srednju školu za šumarskog tehničara u Kiseljaku. Godinu postulature završio je u Visokom 2011/2012. Franjevački habit obukao je 8. srpnja 2012. u Gučoj Gori, a godinu novicijata proveo je u samostanu Sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio je 30. lipnja 2013. te iste godine upisao Franjevačku teologiju u Sarajevu. Svečane zavjete položio je 15. listopada 2017. u Lepenici dok je za đakona zaređen u Sarajevu 2. prosinca 2018. Đakonsku službu obavljao je u župi Busovača. Svećeničko ređenje imao je u sarajevskoj katedrali 29. lipnja 2019.

Nekoliko tisuća vjernika nazočilo je ovoj dvostrukoj proslavi u Lepenici, prenosi ARTinfo.ba.

KT