Sarajevo

Iz tiska je izišao novi Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije


Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije za euharistijska slavlja i liturgiju časova 2022./2023. izišao je iz tiska 8. studenoga.

Direktorij je vlasništvo Vrhbosanske nadbiskupije, a koriste ga nad/biskupije: Vrhbosanska, Banjolučka te Vojni ordinarijat u BiH. Odobren je 27. srpnja, a kao i do sada pripremio ga je mons. Tomo Knežević. Nakladnik, sa svim poslovima slaganja i tiskanja, bio je Medijski centar Vrhbosanske nadbiskupije (MCVN).

Na prvoj stranici omota, prema tradiciji, nalaze se fotografije katedrala: prvostolnice u Sarajevu i stolne crkve u Banjoj Luci, a na poleđini je logo Sinode 2021.-2023.

Direktorij u cijelosti uređuje euharistijska slavlja i liturgiju časova u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kao i u ostalim biskupijama koje ga koriste. Pripremljen je prema Općem rimskom kalendaru Katoličke Crkve za liturgijsku godinu 2022./2023.; 3. tipskom izdanju Rimskog misala; Nacionalnom liturgijskom kalendaru Biskupske konferencije BiH; vlastitostima svih nad/biskupija koje ga koriste uz pristigle nove odredbe i sadržaje nadležnih vatikanskih tijela.

Sve crkvene ustanove u Vrhbosanskoj nadbiskupiji obvezne su nabaviti i koristiti samo važeći Direktorij Vrhbosanske nadbiskupije. Isti će se kao i do sada moći nabaviti u Nadbiskupskom ordinarijatu vrhbosanskom u Sarajevu ili u prostorijama MCVN-a. S obzirom na liturgijsko-tehničko uređenje i ove godine napravljen je dodatni korak vezano na slaganje blagdanskih slavlja, prema pravilu prednosti, i njihove pripadajuće liturgijske boje prema stupnjevima liturgijskih slavlja, a kojih se svi trebaju držati, javlja KTA.

Važno je istaknuti kako se drugi direktoriji ne mogu koristiti na području Vrhbosanske nadbiskupije, a redovničke obitelji koristit će vlastiti Direktorij u liturgijskim slavljima samo svoje redovničke zajednice uvažavajući pri tom važeće liturgijske odredbe s obzirom na Opći rimski kalendar, Nacionalni liturgijski kalendar BK-a BiH i kalendar Vrhbosanske nadbiskupije.

Ž.I., KT