Novi mandat dosadašnjem ravnatelju Caritasa BiH


Na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina imenovan je dosadašnji ravnatelj, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije mons. mr. sc. Tomo Knežević.

U skladu s važećim Statutom Caritasa BiH, na prijedlog Upravnog vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine i uz suglasnost članova Biskupske konferencije BiH, izraženu na 79. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije BiH održanom u Sarajevu 4. i 5. studenog 2020., i uz pristanak aktualnog ravnatelja, predsjednik Caritasa BiH i nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije BiH kardinal Vinko Puljić imenovao je 16. studenog 2020. na službu ravnatelja Caritasa BiH na novi mandat od pet godina (16.11.2020.-16.11.2025.) dosadašnjeg ravnatelja, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije mons. mr. sc. Tomu Kneževića, javlja caritas.ba.

J.Vr.,KT