Sarajevo

Održana 29. sjednica Povjerenstva za pripravu Sinode Vrhbosanske nadbiskupije


U prostorijama Ordinarijata u Sarajevu, 12. listopada održana je 29. sjednica Povjerenstva za pripravu prve Sinode Vrhbosanske nadbiskupije.

Sjednicom je u nazočnosti sedam članova predsjedao vrhbosanski nadbiskup Vinko kard. Puljić.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika s prethodne sjednice, generalni tajnik Sinode dr. vlč. Mario Bernadić napravio je osvrt na osmi krug dekanatskih zasjedanja od 30. lipnja 2018. koji je za temu imao "učenički hod za Isusom". Svoje dojmove iznijeli su i ostali članovi Povjerenstva.

Predstavljeni su potom rezultati devete sinodske ankete o značenju i smislu nekih važnijih pojmova kršćanskog života te se razmišljalo o organizaciji i razdiobi stručnih sinodskih skupina.

Iste su stavljene u četiri kategorije: 1. Ekleziološko-pravna (ad intra i ad extra, što uključuje međureligijski dijalog i ekumenizam, redovništvo u životu mjesne Crkve, socijalni nauk Crkve, novi pokreti, reorganizacija župa te struktura i organizacija župe); 2. Pastoralna (pastoral braka i obitelji, karitativna djelatnost, pastoral mladih i duhovna zvanja, pastoral treće životne dobi); 3. Religijsko-pedagoška (školski vjeronauk, župna kateheza, kateheza odraslih i odgojno-obrazovni sustav); 4. Liturgijska (slavlje sakramenata i sakramentala, liturgijska glazba, Crkva i graditeljstvo) te 5. Medijska.

Za sljedeću sjednicu bit će pripravljeni prijedlozi tko bi bio na čelu pojedinih skupina.

Završno je dogovoreno da sljedeća sjednica Povjerenstva za pripravu bude 12. prosinca na radnu temu "Naša odgovornost za opće dobro".

KT