Sarajevo

Održana sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH


U četvrtak, 11. listopada u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog u Sarajevu, održana je sjednica Upravnog vijeća Caritasa BiH. Sjednicu je sazvao i njome predsjedao predsjednik Caritasa BiH, nadbiskup metropolit vrhbosanski Vinko kard. Puljić.

Na sjednici su sudjelovali članovi Upravnog vijeća: generalni vikari bosanskohercegovačkih nad/biskupija, ravnatelji Caritasa BiH i nad/biskupijskih Caritasa u BiH. Za stalnog zapisničara određena je djelatnica Caritasa BiH gđa Ivona Vidačković.

Nakon molitve i pozdrava pristupilo se usvajanju zapisnika prošle redovne sjednice od 3. svibnja 2018. te prihvaćanju predloženog Dnevnog reda.

Tijekom sjednice raspravljalo se o temama koje su u ovom trenutku važne za daljnju izgradnju Caritasa BiH kako bi isti što kvalitetnije ostvario svoje poslanje u karitativnom životu Katoličke Crkve u BiH prema važećim crkvenim i državnim odredbama i zakonima.

U središtu konstruktivne rasprave i zaključaka bile su sljedeće teme: Godišnji plan općeg poslovanja i plan financijskog poslovanja za 2019. godinu prema važećim zakonskim i statutarnim odredbama; Informacije o procesu kupovine zgrade bivšeg Veleposlanstva Švicarske u BiH; Obveze Caritasa BiH prema Oružanim snagama BiH; Sljedeći susret predsjednika, ravnatelja Caritasa u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj; Misa uz Tjedan solidarnosti na prostoru Vrhbosanske nadbiskupije sljedeće 2019. godine.

Na kraju sjednice dogovoreno je da se sljedeća sjednica održi 6. svibnja 2019.

caritas.ba/ KT