Kiseljak

Praktična nastava crkvene administracije


Skupina studenata Franjevačke teologije pod vodstvom profesora kanonskog prava dr. sc. fra Šime Ivelja posjetila je 6. studenog župu Sv. Ilije Proroka u Kiseljaku.

Cilj posjeta bila je praktična nastava iz traktata Crkvena (župna) administracija koji studenti ovaj semestar slušaju iz oblasti kanonskog prava. Mjesni župnik fra Zoran Vuković studentima je predstavio djelatnosti župnog ureda u Kiseljaku, pokazao župne matice i druge knjige koje se moraju redovito voditi. Studenti su zatim sa župnikom razgovarali o problemima i teškoćama s kojima se najčešće susreće unutar župne administracije.

Uslijedio je praktični rad. Zadatak je bio pravilno ispunjavanje obrazaca koji se najčešće izdaju i vode u župnoj administraciji. Ugledajući se na već ispunjene obrasce iz arhiva i župne matice, studenti su ispisivali krsni, vjenčani ili smrtni list, popunili ženidbeni postupak i druge ženidbene obrasce te pravilno napravili prijepis matica.

Na kraju ove terenske praktične nastave studenti su zahvalili predmetnom profesoru i mjesnom župniku na vrlo korisnim vježbama za njihov budući pastoralni rad i odgovorno vođenje župne administracije.

KT