Predstavljanje projekta "Praćenje i jačanje kapaciteta Caritasovih organizacija"


U prostorijama Caritasa Bosne i Hercegovine, 21. svibnja, u Sarajevu predstavljen je projekt "Praćenje i jačanje kapaciteta Caritasa – ABC EUAV" koji za cilj ima koherentni i efikasni sustav upravljanja za ABC-EUAV, kroz razmjenu iskustava, metodologija, alata i dobrih praksi.

Partneri na projektu učit će jedni od drugih i podržavati se međusobno razvijajući neophodne procedure koje će zadovoljiti EUAV (European Union Aid Volunteers) zahtjeve kako bi izgradili svoje kapacitete. Ova međusobna suradnja bit će omogućena kroz jedan-na-jedan razmjenu iskustava kada je to moguće i potrebito. Partneri na projektu koji nemaju ceritfikat bilo za primanje ili slanje volontera imati će priliku aplicirati za certifikat i biti dijelom novog projekta za slanje i primanje volontera.

U mnogim državama koje su partneri na ovom projektu prirodne katastrofe često uzrokuju gubitke ljudskih života i štete na materijalnim dobrima. Kroz zajedničke napore partnera, rizik se može umanjiti, analizama uzroka gubitaka i štete i pripravnošću koja je neophodna za takve izvanredne situacije. Partneri će kroz projekt upoznati četiri središnje komponente smanjivanja rizika, prevenciju, ublažavanje, pripravnost i obnovu.

Drugi specifični cilj je uspostaviti kvalitetan upravljački mehanizam za upravljanje volonterima. Svaki sustav će biti prilagođen kontekstu države u kojoj partnerska organizacija djeluje, i svaki od partnera će u ovisnosti o statusu biti organizacija koja šalje ili prima volontere, javlja portal caritas.ba.

Nositelj projekta, koji traje 18 mjeseci, je Caritas Europa, dok su partneri na projektu Caritas Armenije, Caritas Rumunjske, Caritas Ukrajine, Caritas Gruzije, Caritas Srbije, Caritas Kosovo, Caritas Austrija i Caritas Bosne i Hercegovine.

Ž.I., KT