Sarajevo

Priprema konferencije o migrantima u BiH


Caritas Italije u rujnu zajedno s Caritasom Bosne i Hercegovine organizira ovogodišnju konferenciju u Sarajevu vezano za migracije u i preko Bosne i Hercegovine, te iz BiH.

Foto: caritas.ba

Foto: caritas.ba

Konferencije pod nazivom MIGRAMED svake godine organizira Caritas Italije u nekoj od zemalja Sredozemlja na kojoj sudjeluju predstavnici nacionalnog i više od 50 nad/biskupijskih Caritasa iz Italije kako i nacionalni i nad/biskupijski Caritasi zemlje domaćina uz druge pozvane goste.

Kroz razgovore i dogovore dvočlana delegacije Caritasa Italije Oliviero Forti i Giovanna Corbatto koju predvodi voditelj ureda u Sarajevu Daniele Bombardi, uz pratnju novinara Televizijske kuće Biskupske konferencije Italije, ovih dana boravi u BiH kako bi obavili potrebne pripreme, dobili blagoslove i suglasnosti za početak priprema u Bosni i Hercegovini i u Italiji.

Najprije su posjetili apostolskog nuncija u BiH nadbiskupa Luigija Pezzuta. U utorak 11. veljače posjetili su vrhbosanskog nadbiskupa metropolitu Vinka kard. Puljića koji je i predsjednik Caritasa Bosne i Hercegovine. Njemu su predstavili razmišljanja, želje i potrebe Caritasa Italije s obzirom na samu konferenciju u suradnji s Caritasom BiH.

Nakon toga, kako piše na caritas.ba, upriličen je sastanak u prostorijama nacionalnog Caritasa. Goste iz Italije, s četvero suradnika, primio je ravnatelj mons. Tomo Knežević. Nakon pozdrava izrečena je zahvala Caritasa BiH za odluku Caritasa Italije da se ovogodišnja konferencija održi u Sarajevu, ali posebno za temu koja je aktualna za cijelu Europu, i za Bosnu i Hercegovinu, te poglavito za Caritas u BiH. Dogovoreni su brojni sadržaji vezano za same pripreme u Sarajevu, a sve drugo bit će na vrijeme pripremljeno u Rimu. Isto tako u planu je posjet i Veleposlanstvu Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

Spomenimo kako će se konferencija pod nazivom MIGRAMED održat u Sarajevu od 27. rujna do 1. listopada. Bit će pozvano više od 100 sudionika iz Italije, uglavnom predstavnika više od 50 nad/biskupijskih Caritasa, kao i drugi sudionici iz Bosne i Hercegovine: nad/biskupijski Caritasi i druge crkvene i društvene ustanove koje se bave pitanjem migracija i rade s migrantima na bh. prostorima. Planirana konferencija bit će dodatna potpora Caritasu BiH i nad/biskupijskim Caritasima za daljnji rad s ovom skupinom u projektima za koje su se odlučili.

O migracijama

Migracije su sastavni dio života svake zemlje. Migracije ljudi s područja zahvaćenog ratom je poznata stvar, a Bosna i Hercegovina je iskusila migracije iz Bosne i Hercegovine za vrijeme rata i poraća sve do današnjeg dana. Nakon što je rat završen i dalje je suočena s nekoliko tisuća interno izbjeglih i raseljenih ljudi koji se ili nemaju gdje ili ne žele vratiti na područja s kojih su protjerani ili izbjegli. U isto vrijeme sve veći priliv migranata iz Bangladeša, Irana, Iraka, Pakistana, Afganistana, Sirije, afričkih zemalja i drugih zemalja u migrantskom riziku, gorući je problem s kojim su suočene državne, vladine i nevladine ustanove među kojima je i Caritas kao karitativna ustanova Katoličke Crkve koja djeluje na dobrobit i pomoć ljudima u pokretu i ljudima u nevolji. Iako su migracije iz ekonomskih razloga poznate, poglavito u europskim zemljama bivšeg komunističkog sustava, među koje spadaju zemlje Jugoistočne Europe i Bosna i Hercegovina, nije zanemariva činjenica i alarmantna situacija koja govori o sve većem odlasku mladih i stručno osposobljenih ljudi, među koje spadaju i pripadnici starije populacije. Među sve te zemlje posebno je alarmantna situacija u Bosni i Hercegovini, navodi se u izvješću Caritasa Bosne i Hercegovine.

KT